Zdravotní pojištění čekají od května změny

Od roku 1991, kdy u nás vzniklo veřejné zdravotní pojištění, se tohoto systému až dosud nedotkly tak velké změny, jaké nás čekají od letošního května. Uvedla to ředitelka VZP Jiřina Musílková. Jaké jsou očekávané změny po vstupu do EU – čtěte v článku…

Od roku 1991, kdy u nás vzniklo veřejné zdravotní pojištění, se tohoto systému až dosud nedotkly tak velké změny, jaké nás čekají od letošního května. Uvedla to ředitelka VZP Jiřina Musílková v úvodu semináře pro poslance, na kterém zdravotní pojišťovny a vedení Centra mezistátních úhrad informovaly o dopadech našeho vstupu do EU na české zdravotnictví.

Konkrétnější odhady finančního zatížení českého zdravotního pojištění, například v důsledku zvýšeného počtu českých pojištěnců léčených v zahraničí, se zatím nikdo ze zúčastněných „neodvážil“ vyslovit.

Pojišťovny se zaměřily spíše na přehled systémových problémů, jimiž by se vláda a parlament měly urychleně začít zabývat, aby po květnu nenastaly v českém zdravotnictví a zdravotním pojištění ještě větší problémy, než tomu bylo dosud.

OČEKÁVANÉ ZMĚNY PO VSTUPU DO EU:
Agenda pojišťoven se rozšíří o vyřizování pojistných událostí ve vztahu k nynějším kandidátským státům

Dá se čekat zvýšený zájem slovenských či polských pacientů o zdravotní péči v ČR

Česká republika se bude muset přizpůsobit evropské kartě pojištěnců

Celkově zvýšené finanční náklady na administrativu

Zatímco ministerstvo zdravotnictví ve sněmovně obhajovalo svůj záměr snížit rezervní fondy zdravotních pojišťoven, tyto instituce poslancům naopak servírovaly informace, z nichž se ukazuje, že není rozumné snižovat režii pojišťoven v době rozšiřování jejich administrativy.

Zdaleka nepůjde jen o kontakt českých pojišťoven s nynějšími zeměmi EU, ale jejich agenda se významně rozšíří také o vyřizování pojistných událostí ve vztahu k nynějším kandidátským státům.

České pojišťovny se mimo jiné obávají zvýšeného zájmu slovenských či polských občanů o čerpání zdravotní péče na našem území. ČR se mimo jiné bude muset přizpůsobit evropské kartě pojištěnců – i to si vyžádá zvýšené finanční náklady. Zdravotní pojišťovny se domnívají, že zčásti by měl na tyto narůstající výdaje přispět také stát.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz, 21.1. 2004

Podrobné o situaci pojišťoven po vstupu do EU vyjdou v příštím čísle Zdravotnictví a medicína (č.5)

Ohodnoťte tento článek!