Zdravotní sestry musí za profesi platit

Zřejmě na žádném jiném povolání se členství země v Evropské unii nepodepsalo tolik jako na 80 tisících českých zdravotních sester.
Požadavky EU na jejich povolání je postavily před nutnost splnit podmínky registrace. Bez té by nemohly pracovat samostatně…

Praha – musely by nad sebou mít odborný dohled.

Anebo dělat práci, která dnes přísluší spíše ošetřovatelkám, které se starají o základní fyziologické potřeby pacientů.

Registrace za osm set

Vyplývá to ze zákona o nelékařských povoláních, který začal od dubna platit a který v souladu s pravidly unie definuje požadavky na práci zdravotní sestry.

Počínaje vzděláním. Sestry se v Česku připravovaly na středních zdravotnických školách. Ty nyní zanikají nebo se z nich stávají školy pro ošetřovatelky.

Nově musí sestřičky absolvovat vyšší odborné školy či bakalářské programy na univerzitách. S vysvědčením z těchto škol pak mohou požádat ministerstvo o registraci.

První rok – tedy do dubna 2006 – se zaregistrovat mohou i sestry, které studovaly dříve – na středních školách. Musí ovšem doložit alespoň tříletou praxi v oboru.

„Není to úplně laciná záležitost. Kolek stojí zhruba pět set korun, k tomu potvrzení o bezúhonnosti a notářsky ověřená vysvědčení,“ říká staniční sestra nedonošeneckého oddělení pražské Thomayerovy nemocnice Jana Kudláčková.

Sestry, které studovaly dříve – a v posledních letech si na institutech dodělávaly kvalifikace tak, aby mohly po absolvování oboru „všeobecná sestra“ pracovat třeba na dětském oddělení, musí pak osvědčení přiložit hned několik.

„Holky to vyšlo v průměru na osm set korun,“ říká Kudláčková.

„Jsem poněkud nervózní, jestli tu budu moci pracovat dál,“ říká devětadvacetiletá sestra Kateřina.

Vystudovala obor všeobecná sestra, nyní již deset let pracuje na jednotce intenzívní péče u nedonošených dětí.

„Sice jsem si dodělala pedagogiku a psychologii a získala jsem ještě další kvalifikace. Ale i tak si nejsem jistá, zda to bude stačit. Byl by paradox, kdyby mě tu musely hlídat holky, které jsou rok po škole,“ dodává.

Podobně jako ona žádají na ministerstvu o uznání dodatečné kvalifikace odhadem tisíce sester. Přesný údaj Ministerstvo zdravotnictví neví. „Nicméně podle statistik jsme od začátku roku vydali již 11 337 registrací,“ říká Vítězslav Klíma z tiskového odboru resortu.

Další školení – tisíce korun

Registrace opravňuje sestry připojit si za jméno zkratku RS. Platí na šest let – a za tu dobu musí každá sestra, pokud nechce o „licenci“ přijít, sbírat na školeních kredity za další vzdělávání.

Pokud za tu dobu nezíská alespoň 40 kreditů, nemůže jí být registrace prodloužena. Ledaže by absolvovala zkoušku na ministerstvu.

Nasbírat potřebné body však bude nákladné. Většina nemocnic jim účast na kursu nezaplatí a ani za čas strávený vzděláváním nedávají náhradní volno.

„Ve směnném provozu, který v nemocnicích funguje, je velmi těžké sebrat se a odjet někam na pár dní na školení. Cesta a ubytování něco stojí a samotné kursy také nejsou levné. Stojí stovky, někdy i tisíce,“ dodává Kudláčková.

Souhlasí i sestra Lena Novotná. „Vydělám jedenáct tisíc hrubého. Pozvánka na školení zněla na čtyři a půl tisíce. Školitelé si naplní kapsu,“ vypočítává, co ji školení bude stát.

Dále čtěte:

Bez titulu nezavedou ani infuzi

Zákon o nelékařských povoláních – čtěte odpovědi

Hospodářské noviny

REAKCE ČTENÁŕŮ Zdraví.Euro.cz

Tomáš Rozsíval

Z hlediska „vyššího principu mravního“ jde o zákon, který doporučuji ignorovat, protože se jedná o další paskvil z dílny našich furiantů v Parlamentu. Kvalifikovaná zdravotní sestra ještě s titulem Bc. může pod mým vedením v ambulanci provádět jakékoliv úkony a nemusím nad ní stát, čímž bych podle zákonodárců splnil onen přímý dozor. Rovněž nevidím důvod jedinou kvalotní sestru, kterou v ordinaci mám, vysílat na zbytečná školení, na kterých si mastí kapsy akorát tak emeritní školitelé z fakultních nemocnic. Vypovídací hodnoty těchto „školení“ jsou minimální. Vše ostatní je možné získat četbou a dnes v každé ordinaci běžným internetem. Proto se tímto zákonem vůbec nezabýváme a nenecháme se rozhodit našimi socialistickými plánovači všeho možného. Něco jiného je to u lékaře, který je tvůrcem výkonů, bodů a tedy hodnot, za které sestru platí. Sestra sama si nic takového dovolit nemůže, náklady na podobné semináře jsou pro ni nehorázné a lékař si ani pokud by to chtěl za ni platit, zahrnout do nákladů a snížit si tím daňový základ, to podle zákona o daních učinit nesmí. Tož to je tedy pěkná blbost. MUDr.Tomáš Rozsíval, Opava.

Ohodnoťte tento článek!