Zdravotnické laboratoře mají možnost získat mezinárodní akreditaci

Laboratoře mají nyní možnost získat mezinárodní akreditaci ISO 15189. Proč by měly o ni požádat? Registrace umožňuje následné srovnávání aktivit se zahraničními pracovišti, intenzivnější spolupráci a standardizaci výsledků jednotlivých laboratoří…

Přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Tomáš Zima uvádí oblasti, které Český institut pro akreditaci při žádosti o akreditaci posuzuje: „U vzorku se musí dohledat a prověřit, kdo jej přijal a kdo jej odebral. Také je důležité, jak laboratoř zajišťuje, aby byl vzorek správně odebrán nebo jaká je dohledatelnost všech dat o přijetí, zpracování, změření, kontrole výsledků a uložení vzorku v informačním systému.“

Podle Zimy se některé laboratoře nesoustředí na sledování kvality dodavatelů služeb, nebo zavedení pořádku v personálních datech. Pracovníkům musí být podle normy stanovené vzdělávací a kvalifikační plány.

Český překlad nové normy vyjde počátkem příštího roku. ČIA proto připravuje pro přihlášenélaboratoře seminář. Proběhne ve středu 9. prosince. Více – ZDE

Akreditace laboratoří provádí v ČR už přes deset let Český institut pro akreditaci (ČIA), který je pod dozorem mezinárodní společnosti sdružující národní akreditační orgány. „Akreditace, kterou v laboratořích provádíme má srovnatelné parametry s členskými zeměmi EU i ostatních částech světa,“ říká ředitel ČIA Jiří Růžička.

V oblasti zdravotnictví ČIA akreditovala Národně referenční laboratoře, hygienické laboratoře a několik laboratoří klinických. „Pro všechny posuzované laboratoře platí norma ISO 17025. Ve zdravotnických laboratořích bylo třeba připravit předpis, který lépe reagoval na specifické požadavky této oblasti. Proto byla na mezinárodní úrovni přijata norma ISO 15189,“ uvádí J. Růžička.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

Český institut pro akreditaci

(klu), www.Zdravi.Euro.cz, 5.12. 2003

Ohodnoťte tento článek!