Zdravotníků za první pololetí přibylo

Více než 37 500 lékařů pracovalo na konci letošního prvního pololetí v resortu zdravotnictví. Středních zdravotních pracovníků bylo v tomto období evidováno přes 104 300. Za stejné období se počet lékařů zvýšil o 329…

PRAHA – Informace uvádí na svých internetových stránkách Ústav zdravotnických informací a statistik (ÚZIS).

Samostatná ambulantní zařízení zaznamenala nejvyšší nárůst, a to o 161 lékařů. V lůžkových zařízeních byl zaznamenán nárůst o 83 lékařů. Za stejné období klesl celkový počet SZP o 222. Nejvýraznější pokles však zaznamenaly nemocnice (o 499 pracovníků). O 150 se naopak zvýšil počet SZP v odborných léčebných ústavech. V lůžkové péči včetně lázeňské, pracovalo na konci pololetí 9232 lékařů a více než 42,6 tisíce SZP. Státní zařízení zajišťovala z celkové lůžkové péče 89 procent. Ústavní péči v současnosti tvoří 200 nemocnic, 159 odborných léčebných ústavů a 58 lázeňských léčeben.V mimoresortních zařízeních v témže období pracovalo 1133 lékařů a 2753 SZP. Na 839 lékařů a 1604 SZP bylo evidováno v ambulantní péči. V lůžkové péči pracovalo celkem 256 lékařů a 1080 SZP.

Podle údajů ÚZIS bylo na konci ltošního prvního pololetí evidováno celkem 25 574 zdravotnických zařízení, z toho 24 235 samostatných právních subjektů. Zbývajících 1339 zdravotnických zařízení bylo sdruženo do větších organizačních celků (právních subjektů).

Ministerstvo zdravotnictví přímo řídí 145 státních zařízení z celkem 645. Dalších 509 bylo spravováno okresními úřady. Celkem 226 nestátních zařízení z 24 920 bylo spravováno obcí a 24 694 jich bylo zřízeno fyzickou osobou, církví nebo jinou právnickou osobou. Oproti konci roku 2000 přibylo na 319 zdravotnických zařízení.Mimoresortních zdravotnických zařízení bylo evidováno na konci prvního pololetí 154 sdružených do 15 samostatných právních subjektů.

Česká informační agentura, 30. 9. 2001

Ohodnoťte tento článek!