Život ohrožující stavy v porodnictví

Začátkem letošního roku byl v rámci internetových stránek porodnice.com spuštěn projekt umožňující rychlou a snadnou, především klinickou orientaci v konkrétní problematice. Jak upozorňují iniciátoři a hlavní koordinátoři porodnických internetových stránek, nejedná se v žádném případě o učebnici, ale pomoc pro rychlou orientaci v tísni…

Nový internetový porodnický projekt by měl pomoci porodníkům, anesteziologům i porodním asistentkám při řešení kritických stavů v těhotenství nebo při porodu.

Začátkem letošního roku byl v rámci internetových stránek www.porodnice.com spuštěn projekt,umožňující rychlou a snadnou, především klinickou orientaci v konkrétní problematice. Jak upozorňují iniciátoři a hlavní koordinátoři porodnických internetových stránek www.SOSporodnice.cz MUDr. Antonín Pařízek z 1. LF UK a VFN Praha a doc. MUDr. Jarmila Drábková z FN Motol, nejedná se v žádném případě o učebnici, ale pomoc pro rychlou orientaci v tísni.

Vybraný tým odborníků, který systematicky zpracoval nejzávažnější komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí, průběžně doplňuje texty o nové informace, kazuistiky i poznatky ze světa. Pravidelně jsou zde publikovány i texty přednášek z každoročního kongresu Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEP.

Výhodou zmíněných stránek je i to, že podléhají díky erudovanému autorskému kolektivu vmitřní autocenzuře a nejsou tedy zavaleny „balastem“ nejrůznějších zavádějících pseudofaktů.Mají dvě sekce-jedna je určena laikům, druhá lékařům, kteří mohou tento informační zdroj využívat i jako další formu postgraduálního vzdělávání.

Ženy, které se rozhodnou otěhotnět, se mohou na internetových stránkách dozvědět, zda je pro ně gravidita vhodná, jaká rizika se mohou v jejich případě objevit apod. Lékaři mají možnost získat touto cestou aktualizované informace například o embolických příhodách v těhotenství, eklampsii, HELLP syndomu, krvácivých stavech, farmakologických úskalích při ošetřování v graviditě nebo problematice nespolupracující rodičky.

(jass), www.Zdravi.Euro.cz, 8.1. 2004

Ohodnoťte tento článek!