Zprávy lze předávat prostřednictvím pacientů

výdaje na zdravotnictví, stetoskop, pero, dokumentace,

Mezi lékaře je v současné době určitou PR agenturou šířena zpráva, že poskytovatel zdravotních služeb může být pokutován, pokud předá zprávu pro registrujícího všeobecného praktického lékaře nebo zprávu pro ambulantního specialistu potřebnou pro návaznost zdravotní péče pacientovi, aby ji předal dál příslušnému registrujícímu praktikovi či jinému ošetřujícímu lékaři.

Tato praxe, kdy zpráva je předávána příslušnému registrujícímu praktikovi nebo jinému ošetřujícímu lékaři prostřednictvím pacienta, je podle názoru autorů nepřípustná a poskytovateli, který takto postupuje, by bylo možno uložit i pokutu.

Předávání zpráv potřebných pro návaznost zdravotní péče mezi lékaři a registrujícím všeobecným praktickým lékařům

S výše uvedeným názorem, šířeným z neznámých důvodů mezi lékaři po internetu, nelze souhlasit. V době, kdy byl vydán nový zákon o zdravotních službách zakotvující předmětnou povinnost lékařů, se opakovaně konal seminář České lékařské komory k novým zdravotnickým zákonům, kde byla tato otázka podrobně probírána.

Všichni přítomní právníci včetně významného hosta – tehdy vrchního ředitele Legislativní sekce Úřadu vlády ČR, nyní ministra pro legislativu JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D. – se shodli na tom, že poskytovatel zdravotních služeb splní svou povinnost předat zprávu potřebnou pro návaznost péče registrujícímu praktikovi či jinému ošetřujícímu lékaři i tím, pokud tuto zprávu pro příslušného lékaře předá pacientovi.

Doba, kdy se lékařské zprávy před pacienty tajily a pacient nesměl dostat do ruky zprávu o svém zdravotním stavu, a pokud ji dostal a předával praktikovi či jinému ošetřujícímu lékaři, bylo to pouze v zapečetěné orazítkované obálce, je dobou minulosti.

Pacient má pochopitelně právo na veškeré informace shromážděné o něm v jeho zdravotnické dokumentaci a nic proto nebrání tomu, aby se s ním lékař dohodl, že zprávu pro registrujícího praktika nebo jiného ošetřujícího lékaře zašle tomuto kolegovi jeho prostřednictvím.

Tato skutečnost by měla být zaznamenána do zdravotnické dokumentace, někteří lékaři si nechávají i podepsat, že pacient zprávu pro ošetřujícího lékaře nebo registrujícího praktika od poskytovatele převzal. Na tomto postupu není nic nezákonného, za co by bylo možno ukládat lékařům pokutu.

JUDr. Jan Mach

Ohodnoťte tento článek!