Zvýšená hladina IgE v umbilikální krvi a riziko alergie

Zvýšená hladina IgE v krvi odebrané z pupeční šňůry představuje zvýšené riziko vzniku alergie a astmatu během dětství. Vyplývá to z článku publikovaného v listopadovém vydání časopisu Thorax…

Zvýšená hladina IgE v krvi odebrané z pupeční šňůry představuje zvýšené riziko vzniku alergie a astmatu během dětství. Vyplývá to z článku publikovaného v listopadovém vydání časopisu Thorax.

Dřívější studie poukázala na souvislost mezi hladinou umbilikální IgE a rizikem alergie a astmatu v prvním roce života. Následná analýza této studie a další pozorování prokázaly, že zvýšené riziko existuje až do desátého roku života.

Do studie bylo zahrnuto 1358 dětí narozených mezi rokem 1989 a 1990, kterým byla změřena hladina IgE v krvi z umbilikální cévy. Kožní alergenové testy byly provedeny u 981 dětí ve věku 4 let a u 1036 dětí ve věku 10 let.

Výsledky

Alergie byla potvrzena u 20% čtyřletých a 27% desetiletých dětí. Zvýšená hladina IgE v umbilikální krvi zvýšila riziko alergického onemocnění u čtyřletých 2,29 krát, u desetiletých pak 1,73 krát. Prevalence astmatu kolísala od 10,3% ve věku 1 a 2 roky do 15,2% ve věku 4 let.

Nebyla zjištěna souvislost mezi sérovou umbilikální hladinou IgE a rizikem astmatu ve věku 1, 2 a 4 roky, ale zvýšená hladina IgE byla spojena s 1,66 krát vyšším rizikem vzniku astmatu v 10. roce života.

Pro pochopení imunologických mechanismů v průběhu fetálního života a jejich vlivu na vývoj alergie u dětí bude zapotřebí dalších výzkumů a sledování.

Zdroj: Thorax 2004,59:936-942

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

autorka je externí spolupracovnicí redakceZdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!