Čtyři ze šesti miliard z EU podpoří modernější typy psychiatrické péče

peníze, euro

Z šesti miliard korun, které by měla dostat ČR v letech 2014 až 2020 z EU na reformu psychiatrické péče, budou zhruba čtyři miliardy využity na modernizaci psychiatrických léčeben a nemocnic s psychiatrickou péčí a na budování komunitních center.

Dvě až tři miliardy poslouží na vzdělávání zdravotníků a na kampaň, která by měla psychiatrii destigmatizovat. Novinářům to řekl ředitel odboru evropských fondů na ministerstvu zdravotnictví Jan Bodnár.

Reformu chce podle něj uskutečňovat ministerstvo ve spolupráci s kraji a těmi, kdo péči poskytují. K tvorbě strategie přizvalo odbornou veřejnost i klíčové zájmové skupiny. Strategii zveřejní v půli roku nebo na podzim.

„Světová zdravotnická organizace doporučuje přesun těžiště z psychiatrických léčeben do komunitní a akutní péče. Ty jsou v ČR nedostatečně rozvinuty – peníze tedy půjdou hlavně na podporu nových typů komunitní péče, zvláště podporovaného bydlení a denních stacionářů, a také na podporu akutní péče,“ upřesnil Bodnár.

Ve všeobecných nemocnicích chce ministerstvo podle něj podpořit oddělení akutní psychiatrické péče, tato péče má posílit i v nynějších psychiatrických léčebnách, které do konce roku změní název na psychiatrické nemocnice. Pokud někde zůstanou dál léčebny, měla by zde být hlavně detenční a dlouhodobá péče, uvedl ředitel.

Česká psychiatrická společnost podporuje podle svého předsedy Jiřího Rabocha regionální zaměření péče. „V každé komunitě nebo správním celku by měly být dostupné služby, které naši pacienti potřebují,“ řekl. Jan Tuček za Asociaci krajů doplnil, že při asociaci vznikla pracovní skupina k podobě psychiatrické péče v regionech.

Ministerstvo mluví o takzvaných centrech duševního zdraví, podle doporučení odborné společnosti má být jedno na asi 100.000 obyvatel. Nyní se definuje spektrum služeb, v podstatě by v každém kraji měla být dostupná pro pacienty veškerá péče. Psychiatr by měl být dostupný do 60 minut, ministerská vyhláška uvádí 120 minut, což je ale podle psychiatrů „příliš dlouhé“.

Podle doporučení odborné společnosti by měl systém zahrnout péči praktického lékaře, psychiatrickou ambulanci a komunitní sestru. Pokračovat by měl krizovými centry pro pacienty snadno dostupnými. Navazovat by měla akutní nemocniční péče, kterou by měly poskytovat vybrané nemocnice a dosavadní léčebny. Léčebny by měly dál mít i dlouhodobá lůžka pro pacienty, kteří nejsou schopni života mimo instituci.

„Tomuto projektu se někdy předhazuje, že se jedná o rušení psychiatrických léčeben. To není vůbec jeho jádro. Jádrem je vytvořit systém služeb, které budou dostupné pacientům regionálně,“ shrnul Raboch.

Kritici varují před unáhleným rušením velkých ústavů, povede to podle nich k masivnímu bezdomovectví duševně nemocných a jejich kriminalizaci. Zkušenosti z USA i Evropy prý ukazují, že komunitní péče nemá kapacitu se o tyto lidi postarat. Zajištěna není ani následná sociální péče. Ministerstvo kritiku odmítlo, pacienti na ulici a bez péče nezůstanou.

Psychiatrie v ČR je dlouhodobě podfinancována, za dvě desítky let se nedočkala reformy – ani v organizaci, ani ve financování. Nyní na ni jde 3,5 procenta peněz zdravotnictví, průměr EU je osm procent.

Ohodnoťte tento článek!