13 adiktologických ambulancí uzavřelo se zdravotními pojišťovnami dohromady 43 smluv

Adiktologické ambulance zajišťují léčbu a doléčování osob s širokým spektrem návykových poruch, od závislostí na cigaretách, alkoholu, lécích a nelegálních drog, až po patologické hráčství. V ideálním případě by měly sloužit jako nezbytný doplněk psychiatrické péče o osoby závislé, závislostí ohrožené a jejich blízké osoby.

Poslední odhady uvádějí až 600 tisíc osob závislých na alkoholu, zhruba 2 miliony kuřáků, 80 tisíc patologických hráčů, 45 tisíc uživatelů pervitinu či opioidů. Česká asociace adiktologů provedla průzkum mezi poskytovateli zdravotní péče v oboru adiktologie, aby zjistila jaký je aktuální počet uzavřených smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.

„Ačkoliv jsou adiktologické výkony v seznamu zdravotních výkonů Ministerstva zdravotnictví již od roku 2014 a výběrová řízení na krajích probíhají nejméně dva roky, proces uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými poskytovali zdravotní péče je stále na začátku.“ sděluje předseda České asociace adiktologů Ondřej Sklenář.

„I přesto, že vyjednávání se zdravotními pojišťovnami jsou zdlouhavá a náročná, podařilo se již 11 organizacím vyjednat a podepsat 43 individuálních smluv o zajištění adiktologické péče v rámci 13 adiktologických ambulancí.“ popisuje Ondřej Sklenář výsledek průzkumu. Alespoň jednu smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou mají uvařenou poskytovatelé ve městech Brno, Beroun, České Budějovice, Jeseník, Kyjov, Liberec, Olomouc, Praha, Trutnov, Tábor a Ústí nad Labem.

Česká asociace adiktologů považuje počet ambulancí i počet uzavřených smluv za nedostatečný. Ondřej Sklenář dále uvádí: „Podíváme-li se na mapu, vidíme, že některé kraje jsou ambulantní adiktologickou péči zcela nepokryty. Tam, kde nějaké smlouvy již uzavřeny mají, je zase problémem, že většina zařízení má smlouvy jen s některými pojišťovnami a pojištěnci těch zbylých mají zatím smůlu. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna uzavřela pro celou Českou republiku pouze 7 smluv. Jedná se o pilotní dvouletý projekt. Ačkoliv se nám tento počet zdá nedostatečný, i to považujeme alespoň za dílčí úspěch.“

A dále dodává: „Naší snahou je, aby v roce 2017 byla v každém kraji dostupná minimálně jedna adiktologická ambulance. Není možné akceptovat stav, kdy v Karlovarském, Plzeňském, Pardubickém, Moravskoslezském, Zlínském kraji a na Vysočině není dostupná adiktologická ambulantní péče.“

Častým argumentem pojišťoven je sdělení, že mají péči zajištěnou v rámci AT ambulancí, psychiatrických ambulancí a ambulancí klinických psychologů. „Z jiných průzkumů víme, že některé AT ambulance fungují pouze formálně a adiktologická klientela je marginální. Psychiatrické ambulance i ambulance klinických psychologů jsou přeplněné, čekací doba je v horizontu týdnů i měsíců. Osoby, které potřebují specializovanou péči v oblasti závislostí, jsou poměrně náročným typem pacientů. K léčbě nestačí několikaminutový kontakt jednou za měsíc. I proto je důležité, aby se síť adiktologických ambulancí postupně rozšiřovala.“ popisuje nelichotivý stav Ondřej Sklenář.

„V tuto chvíli nezbývá, než apelovat na pojištěnce zdravotních pojišťoven, aby využívali svoje právo a požadovali u své zdravotní pojišťovny zajištění péče, kterou potřebují.“ dává předseda České asociace adiktologů návod, jak přinutit pojišťovny, aby se síť ambulancí rozrůstala.

Ohodnoťte tento článek!