Expertka: Právo nekuřáků na čistý vzduch je nadřazeno právu kouřit

Při debatě kolem současného projednávání takzvaného protikuřáckého zákona se podle odbornice na odvykání kouření Evy Králíkové často více diskutuje o právu kuřáka než o právech nekuřáků.

Právo nekuřáků na čistý vzduch je přitom podle Králíkové nadřazeno právu kouřit. Králíková se také domnívá, že veškerá legislativa týkající se tabáku by měla být soustředěna v jednom speciálních zákoně, a ne asi ve čtyřech desítkách norem jako je tomu nyní. Králíková to dnes řekla.

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který má příští týden projednat Senát, zavede zejména úplný zákaz kouření v pohostinských zařízeních. Právě toto opatření se stalo předmětem mnohých diskusí nejen mezi zákonodárci. Podle některých politiků norma nepřiměřeně zasahuje do soukromého vlastnictví. Jiní tvrdí, že by se mělo jít cestou výchovy příkladem, ne příkazem. Mnozí se během projednávání v parlamentu také opakovaně pokoušeli zákaz pozměňovacími návrhy změkčit či obejít.

Host v restauraci podle Králíkové očekává, že dostane zdravotně nezávadné jídlo a pití. „Předpokládáme, že by tam měl být také zdravotně nezávadný vzduch, to je přeci samozřejmost. Právo dýchat čistý vzduch je jistě nadřazeno právu kouřit. Takže samozřejmě kuř si, ale ne tam, kde dýchají ostatní,“ řekla Králíková, která vede Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Králíková se také domnívá, že veškerá legislativa týkající se tabáku by měla být popsána v jednom speciálním zákoně. „Měli bychom mít jeden zákon na kontrolu tabáku, kde by bylo všechno od pašování, prodeje, reklamy, krabiček, ochrany před kouřem až po poskytování léčby tak, jak to má Rámcová úmluva o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace,“ uvedla lékařka. Česká republika úmluvu ratifikovala v roce 2012.

Nyní je problematika popsána asi ve čtyřech desítkách zákonů a vyhlášek, což je složité a nepřehledné. To, že aktuálně projednávaný zákon zahrnuje i spoustu oblastí, které s kouřením nesouvisí, považuje Králíková ze nešťastné. „Nicméně pokud by tento zákon zaručil nekouření ve vnitřních veřejných prostorách, tak pánbůh zaplať,“ dodala.

Ohodnoťte tento článek!