MZ předloží sadu zákonů o zdravotních pojišťovnách

Leoš Heger.

Dlouho očekávaný zákon o zdravotních pojišťovnách narazil na odpor legislativní rady vlády. Ministerstvo zdravotnictví tedy připravuje sadu novel, které se vládě chystá předložit v březnu. Nominální pojistné, variabilní plány zdravotních pojišťoven či snazší přechody pro pojištěnce by tak mohly vejít v platnost podle původního plánu – v roce 2014.

Nominální pojistné zmínil ministr už dřív v návrzích úsporných opatření. Jde o dvousložkové pojistné, výši jedné složky stanoví samy pojišťovny. Lépe hospodařící ústavy by mohly pojistné snížit. Příplatek by se odvozoval od výdělku občana.

Unknown media type: poll

Osvobozeni by byli státní pojištěnci, kteří nemají výdělek. Solidarita by zůstala zachována, méně by platili lidé s nižšími výdělky. „Mluvíme oproti současnému výběru 13,5 procenta z daňového základu o desetině procenta navíc a možnosti úspěšných pojišťoven tu desetinu snížit,“ podotkl ministr.

Hrozba masivních přesunů pojištěnců

Nejde mu prý jen o to dostat do pojišťoven víc peněz, ale také naznačit pojištěnci, když jeho pojišťovna nepatří k těm nejlepším a zvyšuje pojistné, že by mohl zvážit přechod ke zdravější pojišťovně.

„Manévr má svá rizika, proto nominální příplatek musí být tak malý, aby nezpůsobil masové přechody, ale bylo by to určité memento pro pojišťovnu, aby se začala chovat racionálněji,“ řekl ministr. Novely by měly pojišťovnám umožnit volnější smluvní politiku, mohly by platit víc lékařům, kteří splní určité podmínky kvality.

Ministr by také chtěl změnit cykly pojišťovenského rozpočtového období. Teď chystají pojišťovny pojistné plány dřív, než znají všechny parametry, nebývá například úhradová vyhláška a obtížný je odhad počtu pojištěnců. Změna by byla v tom, že pojišťovna nejprve vyhodnotí hospodaření v uplynulém období a sdělí pojištěncům, zda potřebuje vybrat víc na nominálním pojistném.

Mohli by se rozhodnout, zda chtějí zůstat nebo přejít jinam. Teprve pak by pojišťovny vypracovaly pojistný plán. „Pojišťovny by měly plánovat nejen peněžně, jaké částky dají do jakých druhů péče, ale také by s tím šly objemy výkonů, třeba jaké budou hradit novinky, rozvojové technologie nebo nové léky,“ řekl Heger.

Pak by bylo uzavřené období rok, kdy by pojištěnci nemohli přestupovat, další možnost by dostali, až budou pojišťovny znovu vyhodnocovat výsledky.

Posílení konkurence a transparentnost

„To je naše představa, mělo by to zvýšit motivaci pojišťoven, aby se chovaly racionálně a konkurovaly si. Dali bychom jim možnost dělat si léčebné plány, třeba pro pojištěnce chronicky nemocné,“ dodal ministr. V návrzích počítá také s bonifikacemi pro pacienty, zákon by měl umožnit i tresty.

Pojišťovny měly zveřejňovat všechny smlouvy na internetu, Heger v tom vidí významný protikorupční krok.

Správní rada VZP by měla „zeštíhlit“ z 30 na 15 členů, její složení se má přiblížit správním radám zaměstnaneckých pojišťoven, bylo by v ní po pěti zástupcích státu, zaměstnavatelů a pojištěnců. Heger chce ve správní radě odborníky na zdravotnictví a řízení, ne politiky.

Vzniknout má společná Kancelář zdravotních pojišťoven, která sjednotí činnost národního referenčního centra a centra mezistátních úhrad a převezme část činnosti, které nyní zajišťuje VZP pro všechny pojišťovny.

Změny chce dostat Heger do novel zákonů o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zákona o zaměstnaneckých a oborových pojišťovnách.

Ohodnoťte tento článek!