SÚKL: Data byla zničena

léky, počítač

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) včera úspěšně dokončil likvidaci čísel pojištěnce v centrálním úložišti elektronických receptů tak, jak mu uložil protokol Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V rámci procesu byly protokolárně, podle zákona zlikvidovány také zálohy dat na pevných discích a všech dalších paměťových médiích. K provedení likvidace ustanovil ředitel SÚKL komisi. Úspěšné dokončení likvidace bude prověřeno nezávislým auditorem.

Likvidace již shromážděných čísel pojištěnce byla SÚKL uložena jako jedno z opatření k nápravě na základě kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ta shledala, že sběrem čísla pojištěnce v systému centrálního úložiště porušuje SÚKL zákon o ochraně osobních údajů.

SÚKL proti kontrolnímu protokolu podal námitky, avšak ÚOOÚ námitky zamítl a potvrdil původní znění protokolu včetně opatření k nápravě, k jejichž realizaci musel SÚKL neprodleně přistoupit.

Druhé opatření uložené ÚOOÚ k nápravě bylo již také realizováno. Od včerejška se totiž mění způsob, jakým jsou vydávány léky s obsahem pseudoefedrinu v lékárnách. Změna se nijak nedotkne pacientů, projeví se však při práci lékáren.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv lze jako jeden z důsledků této změny očekávat opětovné rozšíření pokusů zneužít lékárny jako zdroj pseudoefedrinu k výrobě drogy pervitin.

Nově budou v lékárnách přípravky s obsahem pseudoefedrinu vydávány bez předpisu s množstevním omezením, avšak lékárník již nebude mít možnost ověřit dodržení měsíčního množstevního limitu prostřednictvím Centrálního úložiště elektronických receptů.

V rámci jednoho výdeje lékárník vydá nejvýše 900 mg pseudoefedrinu (odpovídá 30 tabletám/sáčkům jakéhokoliv ze šesti zmíněných přípravků).

Stále není povoleno nabízet zmíněná léčiva prostřednictvím Internetu. Lékárník je i nadále povinen o výdeji léčivých přípravků z kategorie výdeje bez lékařského předpisu s omezením vést evidenci ve svém informačním systému (jméno, příjmení, číslo pojištěnce), tak jak mu ukládá zákon.

Lékárník již nebude zasílat číslo pojištěnce do centrálního úložiště, tak jak tomu bylo od května 2009 do 20.10.2009. Způsob výdeje bylo nutné změnit na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci sběru čísla pojištěnce do Centrálního úložiště.

Na jeho základě SÚKL nadále nesmí shromažďovat listinné recepty a záznamy výdeje bez předpisu s omezením s tímto údajem. To neumožňuje Ústavu dále poskytovat lékárnám aktuální data o předchozích výdejích léčiv s pseudoefedrinem jednotlivých pacientů.

SÚKL: Data byla zničena
Ohodnoťte tento článek!