Svatopluk Němeček odvolal ředitele SÚKL Pavla Březovského

Pavel Březovský

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) odvolal k dnešku ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Pavla Březovského a dočasným řízením pověřil dosavadního vedoucího lékárníka nemocniční lékárny ostravské městské nemocnice Zdeňka Blahutu. Důvodem k odvolání Březovského je nespokojenost ministra s řízením SÚKL, zejména v oblasti cen a úhrad léků. Ministr mu vytýká také nedostatky v dozorových činnostech a nedostatečnou kontrolu nakládání s veřejnými prostředky.

„Dosavadní výkony a styl práce úřadu se výrazně rozcházejí s mými požadavky na klíčovou instituci českého zdravotnictví. Ta by měla být pružnější a pod větší kontrolou státu,“ uvedl ministr, který do vedení resortu přišel z postu ředitele ostravské fakultní nemocnice. Ministr považuje také za nešťastné, aby jeden člověk řídil dvě významné instituce – Březovský je i ředitelem Koordinačního střediska transplantací.

Podivné zakázky

K odvolání Březovského přispělo mimo jiné i nedávné vypsání veřejné zakázky na PR služby za 20 milionů korun. „Myslím si, že v dnešní době, kdy otáčíme každou korunu, je to neúměrné,“ řekl Němeček v rozhlasovém pořadu Impulsy Václava Moravce. Ministr měl prý od zaměstnanců SÚKL také informace o tom, že se chystá rovněž zakázka na IT služby za mnoho desítek milionů korun. S Březovským o těchto záležitostech mluvil, ale jeho vysvětlení ho neuspokojilo.

„Od zítřka (úterý) bude na lékovém ústavu následovat hloubková kontrola ministerstva,“ řekl Impulsu Němeček. Výsledky auditu by měly být známy do několika týdnů.

Majitelé lékáren novou nominaci vítají

Grémium majitelů lékáren jmenování Blahuty uvítalo, očekává profesionální přístup a podpoří ho. Česká lékárnická komora s ním bude také spolupracovat, respektuje ministrovu volbu. Pozitivně hodnotí odvolaného Březovského, i když nestihl prosadit vše, neměl při změnách vlád politickou podporu. Vývozy léků tzv.reexporty ale měl řešit dřív.

Blahuta přichází do vedení SÚKL jako krizový manažer. Není členem žádné politické strany a do funkce nebyl dosazen politicky, ale pro své zkušenosti z distribuce, lékárenských činností i řízení organizace, řekl ČTK mluvčí ministerstva Jan Štoll. Podle zjištění ČTK byl Blahuta řadu let také členem představenstva České lékárnické komory.

Rychlejší a úspornější regulace cen a úhrad

Podle zadání ministra má Blahuta urychlit správní řízení k cenám a úhradám léků. Cílem je zajistit levnější léky pro pacienty i pojišťovny, zvýšit efektivitu v cenové a úhradové regulaci a zaměřit se na kontrolou vynakládání veřejných prostředků.

„Největší důraz budu klást na precizní výkon činnosti regulace cen a úhrad léčivých přípravků, která povede k finančním úsporám pro pacienty a systém veřejného zdravotního pojištění,“ shrnul svá očekávání Němeček. Výběrové řízení na nového ředitele SÚKL bude vypsáno v řádu měsíců, doplnil Štoll.

SÚKL na konci roku 2013 měl 401 zaměstnanců. Data o hospodaření za loňský rok se teprve zpracovávají. V roce 2012 obdržel SÚKL ze státního rozpočtu 39,69 milionu Kč a odvedl do něj 46,986 milionu korun. Celkové příjmy za odborné úkony pro výrobce, distributory, prodejce a za správní poplatky činily 620, 952 milionu korun, výdaje investiční byly 62,629 milionu Kč a neinvestiční 346,209 milionu korun.

SÚKL registruje léčiva pro použití v ČR, ve správních řízeních stanoví ceny léků a úhrady ze zdravotního pojištění, hlídá závady v jakosti léčiv, nežádoucí účinky a padělky. Provádí dozor nad reklamou, kontroluje lékárny a distributory, včetně zacházení s návykovými látkami a dodržování zákona o cenách a pravidel cenové regulace. V roce 2012 uložil sankce a pokuty v celkové výši 7,277 milionu korun a odvedl je do státního rozpočtu.

SÚKL schvaluje klinická zkoušení nových léků, sleduje vývoj nákladů na léky a objemy dodávek do lékáren. Je zapojen i do elektronizace českého zdravotnictví – spravuje datové úložišti pro elektronickou preskripci.
Informuje odbornou i laickou veřejnost o nelegálních a padělaných lécích na www.nebezpecneleky.cz a podporuje informovanost v oblasti zdraví a léků na www.olecich.cz.

Více o tomto tématu se dočtete i v příštím vydání tištěné verze magazínu ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA, které vychází v pondělí 24. února.

Ohodnoťte tento článek!