U hranic v Německu poblíž Domažlic bude koordinační centrum záchranek

Ve středu se u hranic v německém Furth im Waldu poblíž Domažlic otevře nové záchranářské centrum Bavorského červeného kříže. Bude tam sídlit také kompetenční a koordinační centrum pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu.

Centrum má zlepšit spolupráci zdravotnických záchranářů, počítá se například se stážemi. Centrum je hrazeno z evropských fondů.Řekli to Ilona Mauritzová, děkanka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity a ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička.

Škola je hlavním koordinátorem projektu, který dostal na dva roky od EU téměř 17 milionů Kč. „Jde o jeden z nejvíce potřebných projektů, který se podařilo získat, protože integrovaný záchranný systém u nás funguje trochu jinak než na té druhé straně, přitom v pohraničí bychom si měli umět vzájemně vypomoci, aby byla péče na vysoké úrovni a zároveň se odborní pracovníci mezi sebou poznali,“ uvedla.

Klíčovým subjektem za Česko je ZZS, dalším partnerem je Technická vysoká škola v Deggendorfu. „Budeme si vyměňovat zkušenosti a budou tam jezdit studenti a lékaři na stáže,“ uvedla děkanka. Má to zlepšit poskytování péče na obou stranách hranice. Němci se zase budou jezdit učit u plzeňské záchranné služby a na fakultě.

Centrum soustředí informace a analýzy týkající se výpomoci českých a bavorských záchranářů. Komplexně vyhodnotí a srovná rozdíly v používané technice, postupech i legislativě, aby bylo jasné, kdo smí péči poskytnout a jak se budou předávat pacienti a jejich dokumentace. „Proto je tam i výcvikové, školicí a osvětové pracoviště, kde budou různé simulátory a modely. Čím kvalitnější bude spolupráce, tím účinnější bude pomoc například při hromadných neštěstích,“ řekla děkanka. Podobné středisko se Saskem je v Karlových Varech.

Projekt má podle Hrdličky vyvrcholit dvěma velkými cvičeními, v ČR bude v květnu 2018 na Rozvadově, kde bude nasimulované hromadné neštěstí, a budou tam zasahovat bavorští záchranáři.

Už loni na podzim byla v Karlových Varech podepsaná smlouva mezi záchrannými složkami a ministerstvy zdravotnictví o vzájemném poskytování neodkladné péče v příhraničí. „Nyní můžeme jezdit na zásahy do bavorského příhraničí do vzdálenosti pěti kilometrů. Pomoc musí být na vyžádání v případech, když se tam nemůže dostat jejich záchranná služba,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička. Legislativa tedy už umožňuje zásah na německé straně, ale nový projekt má dát všemu praktickou podobu. Standardně funguje spolupráce tak, že když záchranáři ošetří Němce v příhraničí a on projeví zájem odjet do německého zařízení, tak plzeňské operační středisko komunikuje se střediskem ve Weidenu a pacient se vždy předá na hranicích, pokud není ve vážném stavu a nehrozilo by nebezpečí z prodlení.

Zejména díky dotacím EU v posledních deseti letech jsou dnes vozy záchranné služby podle Hrdličky vybavené jako „malá nemocnice na kolech“.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!