Výdej léků s pseudoefedrinem by měla omezit novela zákona

Léky s pseudoefedrinem zřejmě brzy nebudou tak volně dostupné. Ministerstvo zdravotnictví se chystá předložit vládě návrh novely zákona o léčivech, která by umožnila prodej těchto léků jen na průkaz a výdej by byl evidován v centrálním úložišti. Nově by do úložiště mohli nahlížet také lékaři, zdravotní pojišťovny a sami pacienti.

Novelu zákona o léčivech by vláda mohla projednat již začátkem února. Ministerstvo zdravotnictví jí chce také navrhnout, aby předložila sněmovně žádost o schválení v prvním čtení, je to totiž jediná možnost, jak tuto novelu stihnout projednat do voleb.

Přípravky s pseudoefedrinem – Modafen, Paralen plus, Aspirin Complex, Daleron, Nurofen Stopgrip a Panadol Plus Grip – byly již od loňského května zařazeny do kategorie léků bez receptu s omezením, to znamená, že byly dostupné jen na průkaz.

Úřad pro ochranu osobních údajů však (ÚOOÚ) nařídil osobní data uživatelů léků v evidenci zničit. Jeho rozhodnutí znamenalo od října i otevření prodeje bez registrace.

MZ vycházelo z připomínek ÚOOÚ

Ministerstvo věří, že tato novela by měla být bezkonfliktní. Při přípravě totiž vycházelo z nálezu samotného úřadu a popisované nedostatky napravilo.

„My samozřejmě permanentně konzultujeme tuto novelu s Úřadem pro ochranu osobních údajů na jedné straně a zároveň s poslaneckými kluby, což je velmi důležité, jaké je politické rozložení a názory v poslanecké sněmovně. Tam zatím na znění této novely máme kladné stanovisko,“ reagoval na dotaz Zdraví.Euro.cz náměstek ministryně zdravotnictví pro legislativu a právo Martin Píšek.

Doplnil, že návrh v nejbližších dnech půjde i do legislativní rady vlády, tak aby se předešlo možným pochybnostem.

Novinky? Například lékový záznam pacienta

Návrh přináší oproti minulosti i několik novinek. Přesně například říká, které údaje, kdo a za jakých podmínek sbírá nebo k nim má přístup.

Tyto subjekty rozšiřuje o zdravotní pojišťovny, které mají možnost kontrolovat vykazováním úhrad za léky a jejich předepisování.

Zavádí se i novinka v podobě lékového záznamu pacienta tak, aby si pacient mohl on-line ověřit jaké léky byly na něj byly předepsány z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění.

„Z hlediska účelu, důvodu předložení a vylepšení by neměla být novela problematická,“ domnívá se Píšek.

Dvě balení na měsíc

Novela stanoví, že jedinec si může koupit dvě velká balení přípravku s pseudoefedrinem za měsíc. Znamená to, že na jeden průkaz může pacient dostat měsíčně maximálně 60 tablet.

Počet balení vydaný každému člověku by evidovali lékaři a lékárníci prostřednictvím centrálního úložiště. V případě, že by kdokoli požadoval výdej většího množství léku, lékárník by v evidenci zjistil, že na jeho občanský průkaz už byla vydána dvě balení, vysvětlil náměstek.

Podle znalců drogové scény stačí 60 tablet s obsahem 1800 miligramů pseudoefedrinu narkomanovi k výrobě 20 dávek pervitinu. Nyní mohou lékárníci ověřovat totožnost toho, kdo kupuje lék s pseudoefedrinem, prodat mu můžou nejvýše 30 tablet či sáčků některého ze šesti přípravků.

Nejsou však již schopni dohledat, zda si dotyčný nekoupil léky v podobném množství v jiné lékárně.

GML: Návrh novely podporujeme

Kroky ministerstva jednoznačně podporuje i Grémium majitelů lékáren (GML).

„My v každém případě chceme, aby do centrální evidence měli přístup jak lékaři tak zdravotní pojišťovny a samozřejmě pacienti. Ti by měli mít přístup ke svým informacím,“ komentoval pro Zdraví.Euro.cz snahu ministerstva předseda představenstva GML Marek Hampel.

Ohodnoťte tento článek!