Výsledky ocenění Sestra roku 2009

sestra, lékařka

Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.

Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Dagmar Havlová (Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97). Odborným garantem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

V rámci večera byla předána také Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství, kterou uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra.

Novinkou bylo ocenění Sestra mého srdce. Vítězku mohli hlasující vybírat z 9 finalistek soutěže Sestra roku 2009, které vybrala odborná porota. Ocenění získala Anežka Anna Polehlová.

Ocenění Sestra roku 2009 bylo odbornou porotou uděleno ve třech kategoriích:
– Sestra v nemocniční a ambulantní péči
– Sestra v sociální péči
– Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Vítězkou Sestra roku 2009 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči se stala Ivana Šulcová z Kliniky dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha.

Vítězkou Sestra roku 2009 v kategorii Sestra v sociální péči se stala Bc.Bronislava Husovská z Mobilního hospice Ondrášek, Ostrava.

Vítězkou Sestra roku 2009 v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala Mgr. Marie Marková, Ph.D. z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských oborů, Brno.

Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství byla udělena odborným časopisem Sestra Markétě Bekárkové, která pracuje v Charitě Frýdek-Místek „Oáza pokoje“ pro psychicky nemocné.

„Paní Markétě Bekárkové jsme se rozhodli udělit Čestnou cenu za celoživotní dílo v ošetřovatelství především pro její obrovskou výdrž a dlouholetou pedagogickou činnost. Paní Bekárková působí ve zdravotnictví již neuvěřitelných 60 let a i dnes je ve své profesi aktivní. Za 35 let své praxe učitelky odborných předmětů na zdravotnické škole vychovala stovky zdravotních sester,“ objasňuje volbu redakce Mgr. Martina Pelikánová, šéfredaktorka časopisu Sestra.

Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota složená ze sester, zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších autorek časopisu v každé kategorii tři finalistky.

Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2009 se uskutečnilo v rámci slavnostního večera na Žofíně, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijali členství významné osobnosti z oblasti lékařství, ošetřovatelství a zástupci sponzorů.

Všem vítězkám byly předány ceny, jejichž součástí byly i hodnotné dary. Mladá fronta přichystala pro vítězky i speciální dárek – projížďku noční Prahou v limuzíně, kde nechyběl sekt a jahody.

Ohodnoťte tento článek!