VZP po dohodě s ČLK výrazně omezí regulace

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se po dohodě s Českou lékařskou komorou (ČLK) rozhodla při vyúčtování výkonů ambulantních specialistů, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům za rok 2013 výrazně omezit regulace. Také chce odměňovat lékaře za celoživotní vzdělávání. Náklady VZP odhaduje na 410 milionů korun.

Omezení regulací bude znamenat celkové navýšení příjmů soukromých lékařů zhruba o 330 milionů oproti předpokladům vycházejícím z úhradové vyhlášky. „Pokud lékař nepřekročí limit stanovený vyhláškou o více než 200 tisíc korun, nebude nijak regulována indikace za předepsané léky a zdravotnické prostředky, za vyžádanou péči a za zvláště účtovaný materiál,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. V porovnání s úhradovou vyhláškou by se tak roční příjmy lékaře měly v průměru zvýšit o 50 tisíc korun, než jak vypočteno z úhradové vyhlášky.

Pokud lékař 200 tisícovou hranici překročí, bude odborné oprávnění nadlimitu nově posuzovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru. Až poté, se VZP rozhodne, zda k regulaci přistoupí, nebo ji promine.

Jak uvedl prezident ČLK Milan Kubek, tímto postupem VZP vyhověla rozhodnutí Ústavního soudu, který regulace odmítl a označil za protiústavní. „Lékaři nebudou trestáni za to, že svým pacientům nabízejí kvalitní, mnohdy nákladnou péči,“ uvedl prezident Kubek s tím, že stejně jako VZP by měly k regulacím přistupovat i ostatní zdravotní pojišťovny.

Haléř na každém bodu pro celoživotně vzdělávané

Prezident ČLK také informoval o bonifikaci VZP, která od 1. Ledna 2014 přidá haléř za jeden vykázaný bod platby lékařům s Diplomem celoživotního vzdělávání ČLK. Vypočetl, že v ČR získalo v posledních pěti letech svých 150 kreditů asi 5000 lékařů. „V průměru takový lékař získá 10 až 20 tisíc navíc. ČLK bude vyzývat pacienty, aby se svých lékařů ptali, zda tento diplom mají,“ dodal Milan Kubek.

„Obdobným způsobem bude těmto lékařům navýšena hodnota v porovnávacím období, aby při stejném objemu poskytovaných služeb nedošlo k překročení regulačního limitu. Po předložení tohoto diplomu budou mít lékaři na uvedenou bonifikaci automaticky nárok bez jakéhokoliv dalšího posuzování. V příštím roce by tak lékaři mohli získat od VZP navíc až 80 milionů korun,“ doplnil mluvčí VZP Oldřich Tichý.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!