Vydavatelství Mladá fronta pokřtilo knihu Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání

Zleva: Gabriela Koukalová, Hana Papežová, Michaela Lízlerová

Slavnostní křest knihy se konal 18. září 2018 ve Fausťáku – Akademickém klubu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a to za účasti autorky Hany Papežové, psychiatričky a psychoterapeuty z Psychiatrické kliniky 1. LF UK. Kmotrou knihy byla biatlonistka Gabriela Koukalová a Martin Vokurka, proděkan 1. LF UK.

Témata prevence relapsu, přístupu k chronickým formám onemocnění, hledání nových možností zařazení pacientů zpět do života, která jsou dnes aktuální i z hlediska plánované reformy psychiatrické péče, připomněl i přítomný Cyril Höschl, psychiatr a ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Autoři kapitol prací představují přední specialisty s klinickými i výzkumnými zkušenostmi s problematikou poruch příjmu potravy a stále častějších komorbidit, které vyžadují modifikaci základních přístupů.

Více o knize se dozvíte zde: https://bit.ly/2OEuSnY

Ohodnoťte tento článek!