Vyjádření Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů

Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) odmítají
současnou snahu zdravotnických odborů politickým nátlakem zvrátit výsledky dohodovacího
řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2019 a vyzývají předsedu vlády a ministra
zdravotnictví, aby tomuto tlaku nepodlehli.

Kolegům pracujícím v nemocnicích přejeme maximálně kvalitní pracovní i platové
podmínky. Zároveň jsme si jisti, že navýšení úhrad zdravotní péče, kterého zástupci nemocnic
dosáhli v dohodovacím řízení a které je nejvyšší ze všech segmentů, je pro rok 2019 schopno
plně pokrýt i požadavek odborových organizací na 10% navýšení osobních příjmů
zaměstnanců.

Máme tedy za to, že odbory by se měly t.č. soustředit na kolektivní vyjednávání
v jednotlivých nemocnicích, nikoli útočit na úhrady jiných segmentů. Vedení nemocnic by se
měla soustředit na úkoly, které jim přísluší, nikoli jen stát před Ministerstvem zdravotnictví či
Úřadem vlády s nastavenou dlaní.

Upozorňujeme na to, že právě dříve běžné opakované politické zásahy do úhrad, o něž
odbory nyní opět usilují, jsou jednou ze základních příčin současného neuspokojivého stavu
českého zdravotnictví. Vedly k tomu, že je vysáván personál zvláště ambulancí na vesnicích a
malých městech, často jen na základě historicko-politického tlaku, nikoli objektivního úsudku
o potřebnosti a náležité odborné výši zařízení, která peníze preferovaně dostávala, a to nejen
od vlády, ale také např. krajů. Zdravotní péče se důsledkem dosavadních zásahů státu stále
více vzdaluje od těch, kteří ji potřebují nejvíce.

Skutečné řešení problému může přinést pouze systémová změna v podobě optimalizace
sítě zdravotnických zařízení, restrukturalizace lůžkového fondu a racionalizace procesů
poskytování zdravotní péče.

Závěrem upozorňujeme, že pokud se přeci jen vláda ČR rozhodne z jiných zdrojů, než je
zdravotní pojištění, přidat peníze na navýšení platů a mezd ve zdravotnictví, za spravedlivý
budeme považovat jen takový systém, který se bude týkat všech poskytovatelů, nikoli jen
lůžkových zařízení. Upozorňujeme vládu ČR, že za spravedlnost v rozdělování peněz jsme
připraveni bojovat podstatně tvrději, než tomu bylo dosud.

Ohodnoťte tento článek!