Z poplatků lidé nejvíce tolerují novou platbu za recept

Poplatky

Centrum pro výzkum veřejného mínění v prosinci zkoumalo postoj široké veřejnosti k existujícím poplatkům ve zdravotnictví a k dalším zvažovaným úsporným opatřením. Podíl souhlasných odpovědí ani v jednom případě nepřesáhl 50 %. Nicméně relativně největší podporu veřejnosti získal jednorázový poplatek za celý recept.

Výrazně více nesouhlasících je u případného většího připlácení na léky v závislosti na jejich ceně, snížení počtu nemocničních lůžek a specializovaných pracovišť. Proti těmto opatření se vyslovilo 85, respektive 74 procent Čechů.

S placením jednotného poplatku za lékařský recept souhlasilo 48 procent lidí, 49 procent nikoliv. Sedmačtyřicet procent občanů bylo pro a 41 procent proti zřízení pouze jedné veřejné zdravotní pojišťovny. Souhlas a nesouhlas s případným zvýšením pojištění kuřákům, alkoholikům nebo lidem s výraznou nadváhou vyjádřilo shodně 46 procent lidí.

Platbu za stravu a lůžko v nemocnici a za návštěvu specialisty, kterou nedoporučil praktický lékař, podpořilo 38 a 31 procent populace. Relativně velkou podporu, a to od 29 procent lidí, získalo zamýšlené rozdělení zdravotní péči na standardní a nadstandardní.

V porovnání s průzkumem v roce 2010 podle CVVM přibylo zastánců zřízení jedné pojišťovny, odpůrců placení za léky podle jejich ceny a pobyt v nemocnici a nesouhlasících s placením za návštěvu u specialisty a poplatku za návštěvu lékaře.

Analytici rovněž zjišťovali, jak často lidé navštěvují lékaře a zda někdo z jejich rodiny pracuje jako lékař nebo zdravotní sestra. Podle výsledků v téměř pětině rodin někdo pracuje ve zdravotnictví. Respondenti, kteří mají v rodině nějakého zdravotníka, byli k úsporným opatřením ve zdravotnictví méně kritičtí, uvedl CVVM.

Praktického lékaře podle průzkumu nenavštívilo 12 procent dotázaných a specialistu 28 procent. Zhruba pětina lidí byla u lékaře jedenkrát. Pětina byla u praktického lékaře dvakrát, desetina třikrát a další desetina čtyřikrát. Více než devět návštěv uvedla desetina Čechů.

Agentura provedla průzkum v době od 5. do 12. prosince 2011 a zúčastnilo se ho 1060 starších 15 let.

Názory obyvatel na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření CVVM – KOMPLETNÍ VÝSLEDKY

Ohodnoťte tento článek!