A. Gajdůšková: Nedostatky v zákoně o zdravotních službách se musí neprodleně napravit

PaedDr. Alena Gajdůšková

V rekordním čase Senát PČR schválil novelu zákona o zdravotních službách, kterou po dohodě s Českou lékařskou komorou a Svazem pacientů předložila senátorka Alena Gajdůšková, senátor Jan Žaloudík a další.

Novela upravuje celkem pět oblastí, které dělají z teprve nedávno schváleného zákona naprosto nekonzumovatelný zmatek. Odstraňuje problémy, které současný zákon připravuje jak rodinám s dětmi, tak lékařům.

Novela nyní jde do Poslanecké sněmovny, kde již je poslanecký návrh ministra Hegera, který řeší pouze první oblast senátní novely. Senátoři jsou připraveni jednat s ministrem Hegerem a poslanci o možném sloučení obou návrhů.

„Jde nám o to, abychom pomohli rodinám s dětmi i lékařům. Proto je potřeba najít cestu, jak zákon novelizovat co nejdříve. O to se nyní pokoušíme,“ konstatovala místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková.

Hlavními principy senátní novely jsou:

1. nově formulované podmínky poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi a osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům tak, aby nebyl požadován písemný souhlas obou rodičů

2. omezuje povinnost po třiceti dnech mechanicky a opakovaně informovat o léčbě pacienta, tj. v podstatě vyžadovat souhlas s léčbou

3. vyřazuje tzv. úchop pacienta z výčtu omezovacích prostředků

4. ruší povinnost oznamovat soudu omezení pacienta ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem, pokud tomu tak je se souhlasem pacienta nebo na dobu kratší než 8 hodin

5. umožnit pověřeným členům lékařských komor v rámci plnění jejich povinností nahlížet do zdravotnické dokumentace

„Novela neřeší všechny problémy zákona o zdravotních službách. Eliminuje však zbytečné a v praxi neproveditelné úkony, které jsou skutečnými problémy pro mnohé rodiny i, lékaře i zdravotnická zařízení,“ řekl místopředseda senátního Výboru pro zdravotnictví Jan Žaloudík.

„Je škoda, že ministr i koaliční poslanci, kteří zákon v kritizované verzi prosadili, neposlouchali, co jsme v Senátu říkali již ve chvíli, kdy se zde projednával původní zákon, a stvrdili legislativní zmetek. Mohli jsme ušetřit nesmyslné problémy mnoha rodinám i lékařům,“ komentovala situaci iniciátorka senátního návrhu A. Gajdůšková.

Podle senátorů nesnese věc odkladu, neboť se blíží léto a hrozí komplikace při prázdninových pobytech dětí mimo rodičovský dohled. Jak upozornila již při projednávání ve výborech senátorka Dagmar Zvěřinová (ČSSD), kvůli složitosti dohnat otce i matku, kteří často spolu ani nežijí, se lékaři někdy uchylovali, aby dostáli zákonu, k falšování podpisů druhého rodiče.

Senátoři se obracejí na Poslaneckou sněmovnu s žádostí, aby i dolní komora projednala novelu ve zkráceném procesu tak, aby byla schválena již v prvním čtení.

Návrh Senát posílá do Sněmovny bez ohledu na to, že budou vedle sebe existovat návrhy dva. „Důležité je, aby ke změně nesmyslného textu, na který jsme marně upozorňovali již při projednání původního zákona, urychleně došlo,“ uvedla A. Gajdůšková.

A. Gajdůšková: Nedostatky v zákoně o zdravotních službách se musí neprodleně napravit
Ohodnoťte tento článek!