AČMN nás nezastupuje. My stojíme za Rathem, píší lékaři

Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) společně se stomatology, pediatry a soukromými lékaři vytvořila krizový štáb. Ten má zabránit koncentraci moci a peněz v rukou ministra Davida Ratha. Někteří čtenáři Zdraví.Euro.cz však poukazují, že AČMN prý mandát většiny nemocničních lékařů nemá…

„Tato organizace nikdy nehájila skutečné zájmy lékařů. Je to spolek ředitelů, který se nechal vtáhnout do politické hry ODS v boji za akciovky proti ministru Rathovi,“ píše jeden z účastníků internetové diskuse.

MUDr. Peterka Jaroslav

Jsem zaměstnancem menší okresní nemocnice a neznám zde kolegu, který by nepodporoval ministra MUDr. Ratha. Všichni stojíme pevně za ním, to trvalo, než se někdo tak odvážný objevil. Takže Asociace moravských a českých nemocnic-kdo to je? Koho zastupuje? Je to z jejich strany podvod a lež!!

Petr M

AČMN je asociací ředitelů nemocnic, z větší části spadajících pod kraje řízené hejtmany za ODS. Tato organizace nikdy nehájila skutečné zájmy lékařů. Je to spolek ředitelů, který se nechal vtáhnout do politické hry ODS v boji za akciovky proti ministru Rathovi.Jinak v naší okresní nemocnici je 99% lékařů pro plnou podporu pana ministra a nikdo neschvaluje naprosto zcestné názory našeho ředitele,který je mimochodem členem ODS a bohudík se nestačil stát 1.ledna předsedou představenstva akciové společnosti,která měla z naší nemocnice vzniknout.To Dr.Rathovi nemohou zapomenout.

MUDr Jiří Kilian

1. Nechápu, v jakém pověření by AČMN měla zastupovat lékaře. AČMN má definováno své poslání a pokud chce mluvit za zaměstnance, tak porušuje své stanovy. Nota bene, ve svém Prohlášení pouze sděluje, že jí nezbývá nic jiného, než vyhlásit krizový stav a podpořit protest lékařů. Zbývá nezbývá, vyhlášeno není nic a co je to krizový stav, to také nějak neozřejmuje.

2. Zástupci pediatrů jsou kteří? Pokud já vím, pak jsou připojeni pouze praktičtí

lékaři pro děti a dorost skrze svůj spolek, nejde tedy o pediatry všechny a nejde o lékaře s odborností pediatrie.

Dr. Stanislav Fiala

Co je Asociace českých moravských nemocnic, koho zastupuje a co říká – viz ACMN.cz.

Jaroslav Rusek

Z strany AČMN je to velký podvod, korupce a lež, je to skoro zločin, nevime koho zastupuje, my lekari absolutne podporujeme kroky pana ministra.

Mgr. Petr Kalman

Z přečtených příspěvků mám dojem, že se čas zastavil. Páni lékaři, jste vzdělaní lidé a věříte dr. Rathovi? Vždyť je to lhář. Pokud jste na to ještě nepřišli, tak si projděte jeho projevy a povídání za poslední dobu a uvidíte jak si protiřečí. Buďte klidní, napřed vyřídí lékárníky, potom pediatry, potom ambulantní odborníky a i na Vás v soukromých nemocnicích dojde, jen mu věřte a dejte mu dostatek času. Vzpamatujte se a zapomeňte na komunismus. Nebo se Vám po něm stýská?

Dan Konečný

Za Rathem stojí jen lékaři – zaměstnanci nemocnic. Z výše uvedených příspěvků je to patrné. Myslím, že ale ani lékaři – zaměstnanci by neměli podporovat koncentraci moci a toků peněz do rukou jednoho člověka (pravděpodobně ne zcela zdravého). S něčím podobným (jediná strana, která o všem rozhodovala) má tato země neblahé zkušenosti. Postoj lékařů – zaměstnanců mne proto zaráží. Lékaři jako inteligentní lidé by měli umět rozlišovat mezi snahou zlepšit zdravotní systém a snahou uspokojit osobní nezměrné ambice.

MUDr.Ivo Procházka

Ač příslušník privátního sektoru vždy jsem měl a mám vřelý vztah ke kolegům zaměstnancům, ale: přečtěte si kupř. §3 odst. 3 Vyhláška 550/2005 (a nejen ten) a nechte si udělat ekonomický a legislativní výklad. Ptejte se po situačních zprávách, navštivte web acmn.cz. Možná pochopíte. Management nemocnice i oddělení se nestará jen o platy zdravotníků, je povinen zajistit chod celé nemocnice,ale především dostupnost odborné péče a její zajištění a vedení „lege artis“. Pokud by se tento legislativní paskvil (Vyhl. 550/2005) dočkal praktické aplikace, mohlo by ke konci pololetí dojít třeba na pouštění žilou, protože na jiné terapeutické postupy nebudou finance. Jistě, simplifikace. Ale než začnete vykřikovat podvod, korupce a lež, zkuste si zjistit všechna fakta a trochu je prohnat šedou kůrou. Její používání lékařská profese a priori vyžaduje..

Ivana Borovkova

Važení kolegové, ze všech reakcí mne opravdu nejvíc zaujala reakce dr Kiliana-

pro vas pane doktore není prakt.lékař pro děti a dorost pediatr? Možná z Vašeho příspěvku soudím,že možná ani lékař?- a to je myslím pravé jádro věciproto nás tak snadno ovládá stát prostřednictvím tak všeho schopného ministrapohrdání mezi kolegy,závist ,pocit nadřazenosti lékařů v nemocnicích etc… Kde je proslulá sozdržnost lékařského stavu? Připadá mi to velmi , opravdu velmi nevkusné ,jsou věci,které si snad lékaři nedělají. Jsem prakt.lékař pro děti a dorost a náš spolek, jak říka pan doktor, se snaží zachovat integritu péče o dítě ,která ať chcete nebo ne, má úroveň o níž mnohé země jen vzdáleně uvažují. Peníze jsou jenom

nutným prostředkem k tomu,aby fungovala. Kroky, které z vyhlášky vyplývají

nutně povedou někam jinam.

MUDr. Zdeněk Král

Je mi velmi smutno při čtení příspěvků předchozích přispěvovatelů. Buď jsou

evidentně ekonomickými diletanty nebo se museli zbláznit. Pokud projde zákon

o neziskových zdravotnických zařízeních, tak se časem budou nemocniční

kolegové velmi divit. Již dnes je zřejmé, že na důslednou reformu zdravotnictví nejsou finanční prostředky a to nemluvím ani o časované bombě důchodové reformy. A ni tu není politická vůle k razantním reformním krokům směrek k vyspělým zdravotnickým systémům západní evropy. Dnes Vás kolegové vábí na to jak ministerstvo nařídí zvyšování platů, jak nařídí rozsah poskytované péče a jak se budete mít jako v ráji. To bude sranda až nebudou ty finance a ze stejné pozice ministr nařídí zmrazení nebo i snížení platů, třísměnné provozy v nemocnicích bez proplácení přesčasů a příslužeb a aby Vám bylo ještě lépe tak nařídí zvýšení intenzity a rozsah poskytované péče. No, to se pak budete mít. Měl jsem tu čest sloužit v nemocnici za socialismu a mohu pouze říci, děkuji. Mohu dnes srovnávat. Takže vážení s odvahou a radostí do náruče sockomunistického zdravotnictví. A až přijme parlament ty bludy od poslance Krákory, tak už ani vy mladší nezdrhnete na Západ, protože k tomu budete muset mít svolení MZ a ČLK !!! A jestlipak někdo z Vás tuší takové jemné niance, jako je přidělení na určité pracoviště dle potřeb ve státním zájmu??? Dříve se tomu říkalo „umístěnky“ a přání nepřání, každý dostal atestační specializaci dle potřeb státu a ne svých představ. Tak podporujte dále pana ministra !! Čest Vaší snaze a práci soudruzi!

MUDr Peterka Jaroslav

Poté, co jsem si tady přečetl poslední čtyři „diskusní“ příspěvky, jsoucí bez argumentů, plné tendenčních bludů a demagogie proti ministru Rathovi,jej ještě víc podporuji,aby se nám společně podařilo vymýtit všechny parazity a nefachčenky ze zdrav. systému.

MUDr Karel Obr

Tento spolek je představován především řediteli nemocnic a zařízení. Tito lidé v převážné většině nejsou ani lékaři ani zdravotníci v širším smyslu slova, ale povětšinou inženýři, právníci a vůbec osoby, které donedávna se zdravotnictvím neměli vůbec co do činění. Nejsou to jen ekonomové, ale třeba také důlní inženýři, jeden dirigent a podobně. Lidé, kteří se znát zdravotnictví teprve učí a mnohdy naučit se ani nejsou schopni. Podle toho to také vypadá. Hlavně že pobírají vysoké platy, manažerské odměny a do všeho mluví, aniž to má hlavu a patu.

Dříve řidili nemocnice výhradně lékaři, většinou jim na to stačily částečné úvazky O,1-2 a ještě museli prokázat vědomosti při atestaci z organisace zdravotnictví. A se řízením – i za nepříznivých totalitních situací – nebyly větší problémy. Vyhažte tu bandu darmojedů, kteří jen ukrádají z peněz na zdravotnictví – a bude lépe.

MUDr. lorencova

Plně souhlasím s příspěvky lékařu v nemocničních zařízení . Již leta dotují zdravotnictví svým volným časem, zdravím a také platy . Kdo jiný v porovnání se soukromými lékaři vydal takovou oběť, my nechceme jistě zdravotnictví poškodit.

Neznám soukromého lékaře či lékárníka , který by provozováním praxe chudl. Jsme s MUDr.Rathem , protože již celá leta se on jediný staví za lékaře v nemocnicích a v současné době chce zachránit nemocnice pro obyčejné lidi a ne pro horních 10 000. Bohužel v současné době vidíme jen boj o moc , která si bere za rukojmí osudy nemocnic, lékařů , pacientů , nás všech Musíme se ptát kdo řídí toky peněz z krajů pro nemocnice ? Proč nemocnice od krajů dostane pouze 1/4 z rozpočtu , když je to její zřizovatel, a nechává jí nejistému osudu ? Jistě to nikdo nedělá pro pacienty , nebo v zájmu zdraví. Kdo tam “ nahoře“ sedí a hraje si na

pány? Kdo sabotuje vše nejenom v parlamentu , ale také na úrovni krajů? Těmto lidem nemocnice dát nesmíme, za to jsme přísahali.

Jana Novotná

Stojím za panem ministrem a věřím, že se mu vše podaří. Vždyť chce jen pořádek ve zdravotnictví. Narozdíl od jiných, kteří berou zdravotnictví jako byznys, nic jiného. Z mého pohledu je pacient spíš rukojmí a ne klient.Přeji sobě i pacientům a všem zdravotníkuům, kteří mají rádi svoji práci, aby nám pan ministr vydržel co nejdéle – bude to chtít hodně odvahy.

MUDr Milan Novák

Celá debata je výsledkem nedorozumění a neinformovanosti. AČMN mandát lékařů nikdy neměla, protože ho k ničemu nepotřebuje. Nejde totiž o odbory. Rovněž nejde o sdružení ředitelů nemocnic. Ve skutečnosti jde o sdružení nemocnic jakožto právnických osob. Tak byla založena, tak existuj, tak vystupuje a takové má stanovy. Stačí se podívat.

MUDr. Ing. Zechmeistr

Objem lékařských a zdravotnických úkonů je v ČR vymezen jak finančně tak pracovními výkony, a nemůže se na něm uživit neomezený počet hamižných kolegů lékařů.

Resp.:

1) je nutná redukce počtu lékařů (přiznejme si to) jak soukromých tak v nemocnicích, aby byla zachována stávající úroveň příjmů /platů; nebo

2) všichni lékaři si sníží objem výkonů a příjmů tak, aby zůstalo na všechny trochu méně. Zkrátka nelze při stávajícím stavu chtít více!!!! Plně souhlasím s tím, aby 30-40% parazitních lékařů navíc korumpovaných farmaceutickými firmami odešlo do hojně zmiňovaného zahraničí – budete se mít lépe, když si nevážíte stávajícího stavu – určitě .

Úplně mě dojímá jak někteří kolegové – chudáci  – žehrají jak hluboko mají do kapsy, a přitom pozornosti poskytované farmaceutickými firmami hojně čerpají. Styďte se! Chátro!

MUdr. Jiří Kilian

ad Ivana Borovková:

Milá kolegyně, termín spolek není projevem pejorativního vyjádření, PLDD jsou nějak spolčeni. Pediatrie je medicínská disciplína, kterou nezpochyby PLDD zvládají natolik dobře, že je jejich péče hodnocena jako vysoce kvalitní. Pokud ale vystupují coby ono spolčení, pak se užitím pojmu “ pediatři “ nepresentují přesně, neboť pediatři jsou i zaměstnanci nemocnic. Odbornost je terminus technicus, PLDD mají odbornost PLDD, pro lékaře lůžkových zařízení je odbornost pediatrie.

Soudržnost stavu lékařského neznamená, že jedni budou mluvit za druhé, aniž by k tomu měli svolení. V příspěvku mi šlo toliko o patřičnou identifikaci, které je původní sdělení prosto.

Tesař Lubomír PharmDr

Ad MUDr Lorencová: tak jsem se konečně dočkal výroku toho typu, že neexistuje chudý soukromý lékař či lékárník. Podle mého názoru lékař, který nedostal několik měsíců zaplaceno za práci a bere si sám úvěr, je bohužel ne svou vinou zchudlý.Já jsem před časem provozoval malou lékárnu a za celodenní práci pro veřejnost jsem přiznával 14 000 měsíčně před zdaněním.Co je to jiného než chudoba, tedy s ohledem na to, že jsem byl „podnikatel“ a VŠ? Na místě ministra zdravotnictví by měl být lékař rázný, ale osvícený a slušný.Nevěřím tomu, že se takový nenajde.

Mudr. Prosecká

Já osobně ministru Rathovi fandímfandila jsem mu jako zaměstnanec nemocnice a fandím mu i nyní , kdy pracuji v ambulanci. Vystupování Asociace nemocnic se mi nelíbí a nechápu, na čí straně vlastně je..

MUDr.Věra Procházková

Vážení, vidím,že se velmi daří nás všechny lékaře rozeštvat proti sobě.Pak se lépe vládne.Všichni na to doplatíme!!!

Dan Konečný

Největší konzumenty peněz ze zdravotnictví jsou lékaři ve státních nemocnicích, to se mezi odbornou veřejností ví již dávno. Jednak proto, že léčí náročnější případy, ale také proto (a to není vůbec zanedbatelné – pěkně je to vidět na preskripci léčiv) že nenesou za nic (na rozdíl od soukromníků) žádnou OSOBNÍ ekonomickou odpovědnost. Státním lékařům je jedno jestli jejich zdravotnické zařízení prodělává nebo vydělává (to praktikovi, pediatrovi, zubaři, jedno není). Jsou to prostě typičtí státní zaměstnanci. Stát ty jejich díry za ně vždycky zatáhne. Proto také např. ochotně předepisují za účast na zahraničních výletech (kterým se říká kongresy, školení a pod.)libovolná množství léků, které pak končí v koši. Státním lékařům pochopitelně vyhovuje Rath, tím spíš když jim za jejich pokorně svěšené hlavy, chcete-li tupou poslušnost, slíbí zvýšení platu. Jen mne holenci podporujte, když budete držet hubu a krok tak budete mít větší plat (hlavně jeďte na sjezd ČLK ať se zvolí ten správný chlapec). Ze strany státních doktorů je naivní, že neprohlédli Rathovi hrátky. Rath si státní lékaře kupuje a státní lékaři mu to „žerou“ i s navijákem. Svým konáním, však dává Rath najevo, že mu o zlepšení fungování zdravotnictví vůbec nejde. Chce jen poslušné holenky, aby uspokojil vlastní ambice. ……….. Abyste se však holenci nedivili až Vám zastřelí císař pána.

agir

Kolegovi Ruskovi – mrzí mne, že musím užít Vaše slova – ale teď jste demagog a lhář Vy, když tvrdíte, že „my lékaři podporujeme..“ Já jsem lékař a nikdy by mne ani nenapadlo souhlasit s posledními kroky současného ministra, kolegů s názorem podobným mému znám v okolí desítky. Ostatně něco naznačil i poslední sjezd ČLK. Hezký víkend přeji.

MUDr. Jitka Švejdová

Pan Dr.Rath je takový, jaký je. Chybou je, že mnohé kolegy dokáže oslovit. Působí na nejnižší lidské pudy, tzn. závist, a ta se nevyhýbá ani lékařskému stavu, bohužel. Má-li se vzpamatovat naše zdravotnictví, je třeba vrátit jistoty zdravotníkům a hlavně podporovat vzdělání. Tzn. celoživotní vzdělávání, etiku do nemocnic i do ordinací. Lékařů je mnoho, přesto máme plné čekárny, protože se mnohde přidělují léky, místo, aby se získal pacient k pomoci při své léčbě. Hrozí nyní redukce z kanceláří, bez ohledu jak kdo léčí /žebříček nemocnic, kde první je porodnice a poslední úrazová nemocnice je výsměchem/. Věřím, že v systému jsou rezervy, že se dá zhospodárnit zdravotnictví, jednou z metodou je systém IZIP. Bojím se, že náprava dnešního ničení našeho zdravotnictví bude velmi těžká, drahá. Ztratíme kvalitní odborníky a v konečném důsledku dnešní kroky ministerstva povedou i ke zhoršení zdravotního stavu našich pacientů.

Karel Důchodce

Výborně, gratuluji všem diskutujícím. Jak je vidět, k dokonalosti zdravotnického systému v Čechách zbývá již jen pořídit do každé nemocnice přístroj, který dělá „pinnnnk“, kterýžto bude zhmotňovat racionalitu dnešního lékařského stavu.

MUDr Jiří Kilian

Ad MUDr. Milan Novák

Milý kolego, kdyby AČMN tak vystupovala, jak má ve stanovách, pak by nemohla vystupovat jako representant lékařů – zaměstnanců. Možná ale, že média zkreslila její vyjádření a že skutečně zastupuje zájmy zaměstnavatelů, jak je v jejích stanovách uvedeno. Já zde nechci polemisovat o tom, zda stát skrze své ministerstvo a ministra jedná nebo nejedná správně. Píšu výhradně k tomu, že v původním článku je sděleno, že AČMN zastupuje lékaře nemocnic a v tomto zase, že se se pediatři účastní na založení štábu.

Milan Vašek

Vážení diskutující, s úsměvem pročítám Vaše příspěvky do diskuze. Na druhé straně si uvědomuji, jak je to spíše k pláči. Každá jiná profesní skupina, např. strojvůdci, je schopna se sjednotit, pokud jde o společný zájem. Vy, „MUDrové“, se však hádáte jako děti na pískovišti. Že se nestydíte, vždyť je to směšné a naprosto k ničemu!

uživatel: Petr

Když to čtu tak mě mrazí, radši jsem byl zkontrolovat stav mých kufrů a platnost pasu. Toto už není demokracie, ani to není vláda lidu, toto je vláda dvou arogantních bolševiků, kteří bohužel pokud se podporují, mají ve svých rukou neomezenou moc. Paroubek drží ochrannou ruku nad dRathem a ten ve své paranoidní mysli produkuje zákony, které poslanci ČSSD bezmyšlenkovitě schvalují bojící se vyškrtnují z kandidátek či jiných postihů. Přitom všem ještě stihne drbat na hlavě komunistické prase, které za hlasitého chrochtání zvedá v parlamentu všechny své pracky až do společného čísla 111. Chce se mi zvracet. Lidé bděte!

Uživatel: milan

ad MUDr.Peterka.

Pokud někoho chcete vymítit, tak především ty darmožrouty ve fakultních nemocnicích a jiných podobných zařízeních, kde pacient čeká jako debil v narvané čekárně a v ordinaci se kafíčkuje nebo se přes telefony placené z našich kapes vyřitují soukromé hovory a ne za malé peníze. Vy blude, umíte vůbec vypsat pacientovy pracovní neschonpnost a znáte zákony vztahujísí se k vedení PN a jejímu ukončení. Proč vy flákači v nemocnicí stále píšete PN ad praktik. Vždyť jste jenom závistivý úzce zaměření takykolegové v normálním terénu prakticky nepoužitelní. Za branami nemocnic na ulici jste vobyčejní chudáci, když nad vámi nebdí primář, náměstek pro lpp, právník a další příživníci. Zacpěte si nejprve vlastní černou díru u své prde.. a pak poučujte druhé. Jestli někdo prošustrovává státní peníze ve zdravotnictví, tak jste to právě Vy, státem placení odboráři v bílých pláštích bez zájmu o pacienta, ale pouze o své prebendy!!!!

Petr Wellart

Vážení, znám tyto diskuze. Vsupem pana Borise končí diskuze, ale začíná, nevím jak dobře placená demagogie. Dále je marné reagovat přesnými argumenty. O výši marží, počtu lékáren, propojení pana MZ se Zentivou, jistě. Proč neprotlačit co nejširší sortiment trhem, bez odborné rady, internetem, benzinové pumpy a další

bláboly. JDE PROSTĚ JEN O KŠEFT DRRATHA. Dotaz na Borise. Víte jaká je denní dávka pro dospělého u vitamínu C? Jaká negativa mají překročené dávky pouze vitamínu C? Něco o farmakodynamice a farmakokinetice i obyčejného vitamínu C?

Čekám odpověď pana Borise.

ivana borovkova

Myslela jsem si ,že už nebudu ani psát ani číst-ale nedá mi to, pan Milan Vašek to myslím vystihl nejlépejen se dál hádejme,kdo koho zastupuje a má -li mandát a nakonec nám všem zbydou oči pro pláč.Ono z té diskuse by možná nějaká slza ukápnout mohla. Mimo jiné -proč ta rétorika o tom,jak žádný praktik nezchudl-proč by měl zchudnout,když dělá dobře svojí práci? Ale o to přece vůbec nejde. Zásadní otázka je ,zda lze zachovat státem garantovanou!! péči při platbách dle vyhlášek ministerstva,bože,což to není jasné. Nemusíme si vyčítat nos mezi očima,

nemyslíte, lékaři?

Ing. Zdeněk Charvát, daňový poradce

Jak jsem si přečetl ty příspěvky, které opěvují ministra Ratha, je mi jasné, že to mohou psát pouze ti, kteří jsou na něm (respektive na jeho mocenských zásazích) existenčně závislí. Proto také lékaři z nemocnic, které jsou příspěvkovými organizacemi (státními i krajskými nebo městskými) tvrdí, že stojí za Rathem, a že pouze on to dělá dobře. Bodejť by to netvrdili, když na základě jeho rozhodnutí se musí povinně zvedat platy, i když už ministr dál neřekne, kde na vzít peníze. Soukromý lékař nebo lékárník takto „podporováni“ panem ministrem nejsou, ti se musí podstatně víc otáčet.

Ivana Pospíšilová

Bohužel pan ministr má pravdu v tom, že naše zdravotnictví pracuje neefektivně. Mrhá lidským i materiálním potenciálem. Asi to dobře ví, protože v nemocnici pracoval. Zvolil však nesprávnou cestu k nápravě. Naopak posílení direktivního plánovitého hospodářství prohloubí krizi „reálného socialismu“ ve zdravotnictví.

V nemocnicích pracuje vysoce kvalifikováná sila, lékaři, ale 80% času tráví málo produktivní činností, jako je psaní na stroji, různé telefonáty, vypisování formulářů, ale i vizity probíhájí zastarale a neproduktivně. Hodně se řeční a málo dělá, nikoho to nezajímá. Kafíčkování a kouření, zašívání se na lékařáku je běžnou činností mnoha lékařů. Taky proč, když služební postup je podle věku a ne podle zásluh. Karty jsou rozdány dlouho dopředu. Tak se čeká na direktivy ze zhora, nebo se

vyhlásí stávka. Odměnování podle zásluh? Naopak, čím více děláš, tím hůř pro tebe. Je třeba přinutit primáře a ředitele, aby začalo platit jako všude v soukromém sektoru, za více kvalitní práce, více peněz, ale ve státním molochu to je neuskutečnitelný sen komunistů.

Dr. Pavel

Nedivim se, ze nekteri kolegove bezmezne stoji za Dr. Rathem, navrcholu tohoto zebricku je kolega urolog z jednoho mesta na Jizni morave, ktery ma od sveho spoluzaka z VS /D.R./ slibeny reditelsky post v tamni nemocnici. To se nedivim ze je tak angazovany v jeho podpore …

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

JUDr. Jana Popovičová, Dr. Stanislav Fiala, kancelář AČMN

Asociace nemocnic mluví za nemocnice

Lékařský odborový klub se ve svém tiskovém prohlášení z 3.2. 2006 „distancuje od jednání Asociace českých a moravských nemocnic, která v žádném případě nevyjadřuje vůli zaměstnanců nemocnic.“ AČMN má zato, že LOK může mluvit pouze za své členy – část lékařů jedné z odborových organizací v nemocnicích. Také AČMN mluví a jedná pouze za své členy – nemocnice.

Pro nemocnice jako kterékoli jiné firmy jsou na prvém místě zájmy a spokojenost jejich zákazníků – pacientů. Jestliže kroky ministra Ratha pacienty ohrožují, nemocnice tyto kroky kritizují.

AČMN odmítá zvrácenou logiku LOK i jeho idolu ve funkci ministra, podle níž „co z Prahy od Ratha není, to z krajů od hejtmanů a ODS jest“.

I AČMN podporuje přijetí zákona o neziskových nemocnicích. Ne však v podobě připravené fankluby D. Ratha, která je neživotná a může sloužit jen jako nástroj k ovládnutí zdravotnictví jeho zájmovou skupinou. AČMN žasne, že i ČSSD podporuje takové řešení a ne skutečně koncepční návrh zákona z vlastních řad, zpracovaný nejlepšími právníky ČSSD (místopředseda ústavně právního výboru Z. Koudelka), který má evropské parametry.


Ohodnoťte tento článek!