AGEL nabízí zázemí pro kvalitní a odbornou práci

lékaři, dokumentace

Stabilita a zázemí silné společnosti i podpora v dalším vzdělávání se dostává zaměstnancům největšího poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Společnost AGEL patří mezi nejúspěšnější české společnosti podnikající v oblasti zdravotnictví a je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. AGEL je také významný zaměstnavatel, pro kterého pracuje v České republice více než 7 400 osob a na Slovensku zaměstnává více než 1800 lidí. Skupina AGEL je společností, která podporuje své zaměstnance ve vzdělávání, zajišťuje jim prostředí pro kvalitní a odbornou práci a nabízí jim stabilitu a zázemí silné společnosti.
Všechna zdravotnická zařízení skupiny disponují akreditovanými pracovišti pro vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.

„Díky těmto pracovištím jsme schopni mladým lékařům nabídnout absolvování základního kmene lékařských oborů, ale i vlastní specializační výcvik,“ uvádí ředitelka personálního odboru AGEL Mgr. Kateřina Saparová. Mladé lékaře v této průpravě vedou odborní školitelé, kteří jim předávají praktické zkušenosti i znalosti nabyté jednak působením v daném oboru, ale i manažerské dovednosti nabyté při řízení svěřeného úseku nebo oddělení.

Spolupráce se školami

Personální politika skupiny AGEL směřuje své aktivity kromě standardních činností úseku lidských zdrojů také do oblasti personálního marketingu, a to zejména díky spolupráci se školami v místech působení. „Spolupracujeme jak se středními zdravotnickými, tak s vyššími odbornými školami a s prakticky všemi vysokými školami v našem oboru v České republice, jejichž absolventi najdou práci v oblasti lékařských i nelékařských zdravotnických profesí,“ říká ředitelka personálního odboru s tím, že personalisté se každoročně účastní veletrhů pracovního uplatnění, které organizuje Univerzita Karlova v Praze či Hradci Králové nebo Masarykova univerzita v Brně.

Společnost AGEL spolupracuje také se spolky mediků jak na školních, tak mimoškolních aktivitách. „Účastníci akcí pořádaných lékařskými fakultami jsou z větší části studenti, případně absolventi těchto fakult, které zajímají otázky týkající se nejen prohloubení, ale také zvyšování jejich kvalifikace, a to již v období jejich pregraduální přípravy. Dotazují se na obory v jednotlivých nemocnicích, místo působení našich nemocnic a jejich spádovou oblast. Zajímají se také o možnosti výkonu praxe, o její formu a podmínky, ale také například jak získat zaměstnanecká stipendia,“ doplňuje Mgr. Kateřina Saparová a dodává, že vysoký zájem projevují studenti medicíny také o informace ke vzdělávání v režimu rezidenčních míst.

Věda a výzkum

Zájmem skupiny AGEL v nadcházejících letech je sehrávat významnou roli také v oblastech vědy, výzkumu a inovací. Trendy v oblasti medicíny ukazují na nutnost flexibilní aplikace výsledků klinického výzkumu a nejnovějších poznatků do diagnostiky a léčby nemocí. „AGEL může přispívat k rozvoji medicíny v České republice díky potenciálu svých zaměstnanců, kterým patří velké poděkování, ale také díky svým technologickým možnostem,“ uzavírá Mgr. Saparová.

Ohodnoťte tento článek!