AIFP iniciuje lepší spolupráci mezi pacienty a odbornými společnostmi ČLS JEP

APO Letní škola je společným projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Jednodenní setkání se zástupci odborných společností má vytvořit prostředí pro užší spolupráci a vyšší erudici pacientských organizací.

Akademie pacientských organizací (APO) je edukační projekt, který se snaží přispět k řešení hlavních problémů českých pacientských sdružení a umožnit jim lépe hájit práva i potřeby pacientů.

Setkání, které proběhne v Kaiserštejnském paláci v Praze 25. srpna, se zúčastní předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina a výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček. Pozvání přijali také zástupci Evropského pacientského fóra (EPF) a portugalské asociace Apifarma, kteří představí funkční model spolupráce mezi pacientskými organizacemi a odbornými společnostmi.

Jak výkonný ředitel AIFP uvedl, ve druhé části setkání budou pacientské organizace rozděleny do šesti skupin dle terapeutických oblastí. Zástupci pacientů a lékařů si navzájem představí svou činnost a seznámí se také se svými cíli a možnostmi budoucí spolupráce.

„Pokud pacientská organizace vyjednává například se zdravotními pojišťovnami, je velké plus, pokud na taková jednání přichází s podporou zástupců dané odborné společnosti. Lékaři mohou zástupcům pacientů také osvětlit složitý systém zdravotní péče a poukázat na jeho limity, reálné požadavky se pak snáze plní,“ uvedl k výhodám odborné garance ze strany lékařských společností a možnostem, které interakce mezi lékaři a pacienty nabízí.

Zpětnou vazbu od pacientských organizací a problémy jejích členů chce více zjišťovat rovněž ministerstvo zdravotnictví, proto bude na APO letní škole přítomna také politická náměstkyně MZ Lenka Teska Arnoštová, která představí vizi zasazení pacientských sdružení.

S blížící se výzvou pro využití prostředků ze Strukturálních fondů EU (OP zaměstnanost) se pacientským organizacím nabízí prostor pro získání finanční podpory na svou činnost. I zde AIFP pacientské organizace podporuje a v rámci APO prochází zástupci pacientů řadou školení.

„Pokud pacientská organizace prokáže, že je pro získání grantu odpovědným partnerem, který má transparentní financování a odbornou garanci ze strany kapacit v oboru, mají daleko vyšší šance, že prostředky z EU získají. O tyto prostředky soutěží i s již dobře zavedenými neziskovými organizacemi typu Adra nebo Česká katolická charita, oproti nim mají pacienti v získání grantových prostředků často handicap,“ dodal Jakub Dvořáček.

Ohodnoťte tento článek!