AIFP: Technologie mění i vývoj léků

oko, vize

V loňském roce bylo v České republice provedeno 382 klinických studií. Na nové trendy v oblasti klinického hodnocení, jako je například telemedicína, upozornila konference EUCROF, která do Prahy přilákala špičky oboru.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Uvedení léku na trh předchází několikaleté testování v rámci klinického hodnocení, kdy se prověřuje jeho účinnost a bezpečnost. Tyto studie pacientům umožňují dostat se k nejmodernější léčbě a podle analýzy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) také ročně ušetří státní kase až 625 milionů korun.

„V České republice se nejčastěji provádí studie ve fázi III, kdy se sledují účinky léku na velké skupině pacientů. V roce 2015 do nich nově bylo zařazeno 6812 pacientů, kteří tak získali bezplatný přístup k nejmodernější léčbě. Náklady na provádění klinických studií plně hradí farmaceutické společnosti. Za rok 2015 vydaly inovativní farmaceutické společnosti sdružené v AIFP 1,75 miliardy korun na realizaci klinických hodnocení v České republice,“ informuje Jakub Dvořáček, ředitel AIFP.

V provádění klinického hodnocení se objevují nové trendy, které přináší přesnější měření účinků léku a zároveň větší komfort pro pacienty. Jedním z trendů je využívání komunikačních a informačních technologií, tzv. telemedicína, která jako jedno z témat dominovala letošní konferenci ke klinickému hodnocení EUCROF, konané v Praze. „Jednou z možností jsou například inteligentní náplasti, náramky, či případně části textilu jako např. trička, které jsou naprosto diskrétní a pohodlné, 24 hodin denně ale zaznamenává tep, tlak, teplotu a další požadované hodnoty pacienta. Výsledky okamžitě nebo v intervalech odesílají lékaři, který má přehled, aniž by pacient musel do ordinace,“ uvádí David Kula z Národního telemedicínského centra v Olomouci.

Ohodnoťte tento článek!