Akademie pacientských organizací (APO) zahajuje již třetí ročník

Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP

Vzdělávací projekt Akademie pacientských organizací (APO), za jehož zrodem stojí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), zahájila na konci ledna 2015 svůj třetí ročník. Projekt se snaží přispět k řešení zásadních problémů při poskytování zdravotní péče.

„Dlouhodobým cílem AIFP je efektivní systém zdravotní péče, který je potřeba nastavit ve spolupráci s pacienty či zástupci pacientských organizací. Cílem APO je rozšiřovat teoretické i praktické znalosti a dovednosti, které pomohou pacientským organizacím v růstu a zkvalitňování svých služeb,“ řekl výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček,

Informací je stále málo

Akademie APO (www.pacientskaakademie.cz), která vznikla ve spolupráci s americkou asociací inovativních farmaceutických firem PhRMA, je určena všem českým pacientským organizacím, které aktivně hájí zájmy pacientů.

V České republice projekt odstartoval v roce 2012 a do dnešního dne se do něj zapojila více než stovka účastníků ze 71 pacientských organizací.

„I letošní ročník akademie má zcela naplněnou kapacitu. Takový zájem nás velmi těší, zároveň ale dokládá i to, že pacientské organizace stále nemají dostatek praktických informací, na jejichž základě by mohly fungovat co nejefektivněji,“ uvedl ředitel Dvořáček.

Akademie pacientských organizací má pro rok 2015 záštitu náměstka Ministra zdravotnictví prof. MUDr. Josefa Vymazala, DrSc.

Komunikace s médii

Během jednotlivých seminářů APO umožní zástupcům pacientských organizací získat praktické informace z různých oblastí. „V letošním roce se pacientské organizace dozví například to, jak komunikovat s médií,“ dodává Mgr. Jakub Dvořáček.

Nezbytným předpokladem k úspěchu APO je spolupráce s nejlepšími odborníky na danou oblast. V tomto trendu pokračuje projekt i v roce 2015. První semináře třetího ročníku APO na téma řízení neziskové organizace proběhly již v lednu.

Během roku budou následovat další kurzy s tematikou vyjednávání a komunikační dovednosti, fundraising, projektové myšlení a příprava projektu, EU granty strukturální fondy, PR a komunikace s médii či zaměstnávání osob se zdravotním postižením. AIFP kurzy plně hradí.


Dlouhodobé cíle APO:

· Podpořit nezávislost českých pacientských sdružení

· Umožnit jejich dlouhodobý rozvoj.

· Naučit je efektivněji získávat prostředky z různých českých i evropských zdrojů.

· Zkvalitnit jejich prezentační a vyjednávací dovednosti.

Ohodnoťte tento článek!