Akciovky platily lékařům o 2000 korun méně, sestrám o 4000

Titulní obrázek

Mzdy v akciových společnostech loni sice rostly rychleji než ve státních zařízeních, dlouhodobý rozdíl v platech se tím ale nenarovnal. Lékaři a zubaři tak měli loni plat o 2000 korun nižší než jejich kolegové ve státních zařízeních. S nižšími platy se musely spokojit i sestry, ty dostávaly v průměru o 4000 korun méně…

V akciovkách skoro o 3000 méně

Informace o mzdách za rok 2008 zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). V akciových společnostech činila průměrná měsíční mzda lékaře a zubaře 43.767 korun, sestry 20.504 korun. Tyto částky zahrnují i přesčasy a odměny. Průměrný příjem byl 21.386 korun, oproti předchozímu roku stoupl o devět procent. Ve srovnání s průměrným platem v zemi, který činil 24.282 korun, byl příjem v akciových společnostech o 2896 korun nižší. V průměru tyto zaměstnanci brali o 3500 korun méně než kolegové ve státních zařízeních.

Sestry o polovinu méně než lékaři

Ve státních zařízeních činila průměrná měsíční mzda lékaře a zubaře loni 45.781 korun, sester 24.221 korun, suma zahrnuje i přesčasy a odměny. Tarifní plat se podílel na celkovém průměrném platu lékařů a zubařů 49,3 %. Z ostatních složek jejich platu významnější podíl tvořily odměny 12,4 %, osobní příplatek 10,7 % a práce přesčas 8,6 %. Za posledních pět let došlo k postupnému nárůstu podílu tarifního platu. Platový tarif lékařů a zubních lékařů se dlouhodobě pohyboval do roku 2003 okolo 40 %. Průměrný měsíční plat všeobecných sester a porodních asistentek představoval stejně jako v roce 2007 zhruba polovinu průměrného měsíčního platu lékařů a zubních lékařů. Ve sledovaném roce činil celkový průměrný měsíční plat 24 221 Kč, přičemž tarifní plat tvořil přes 62 %. Všeobecné sestry a porodní asistentky byly zařazeny převážně v 8. až 10. platové třídě. Proti roku 2007 vzrostl celkový průměrný plat o 5,8 %. Průměrný příjem byl 24.867 korun, tedy o 585 korun vyšší než průměr republikový.

Do výpočtu průměrného platu ve zdravotnictví podle platných předpisů o platu se nezahrnují platy krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zaměstnanci těchto organizací jsou odměňováni jako zaměstnanci ve státní správě.

Od července mají z rozhodnutí vlády mít sestry ve státních zařízeních o 15 procent vyšší tarif, to je měsíčně zhruba 2000 korun navíc. Na sestry v akciových společnostech v majetku krajů a v soukromých zařízeních se nařízení vlády nevztahuje. Ministerstvo zdravotnictví proto vyjednalo s kraji, že sestrám také přidají. Pokud by to neudělaly, rozdíl mezi platy sester ve státních a privátních zařízeních by stoupl měsíčně na 6000 korun, což by mohlo výrazně přispět k odchodům sester z těchto zařízení. Jak kraje slib naplní, uvidí sestry počátkem srpna na výplatních páskách za červenec.

msvo, www.Zdravi.Euro.cz

Akciovky platily lékařům o 2000 korun méně, sestrám o 4000
Ohodnoťte tento článek!