Akreditace je investice do budoucnosti

Štefan Brunclík, ředitel ÚVN v Praze, tvrdí, že do Ústřední vojenské nemocnice budou chodit pacienti rádi a beze strachu. „Není to levná záležitost. Přímé výdaje na akreditaci, které nebyly tak vysoké a činily přibližně 3,5 milionu korun, jsme vynaložili na pobyt a práci konzultantů, kteří nám pomáhali v přípravě…“

Štefan Brunclík, ředitel ÚVN v Praze, tvrdí, že do Ústřední vojenské nemocnice budou chodit pacienti rádi a beze strachu.

Jak pocítí váš pacient, že je v nemocnici, která má mezinárodní akreditaci JCI?

Podmínkou akreditace je naprosto jiný přístup k pacientům, než na jaký jsme byli v minulosti zvyklí v českém zdravotnictví a který bohužel leckde ještě přetrvává.

Pacient není jen objektem léčení, ale má plnoprávné postavení a podle toho se s ním jedná. Pozná to hned, protože dostane maximum informací o svém zdravotním stavu a o tom, jak ho chceme vyšetřovat a léčit.

Pokud existuje několik postupů, seznámíme ho se všemi variantami a dáme mu čas, aby se mohl vyjádřit a dát informovaný souhlas s dalším postupem, například s transfuzí nebo anestezií.

Tím to samozřejmě nekončí. Práce s pacientem pokračuje v průběhu celého jeho pobytu a projevuje se zdánlivými maličkostmi, jako je právo vědět, kdo se o něj stará, až po pro něj tak zásadní věci, jako je tlumení bolesti. Každý by se měl cítit v naší nemocnici po všech stránkách dobře a bezpečně.

Zavedli jsme také jednotný chorobopis, který pacienta provází od vstupu do nemocnice po celou dobu jeho pobytu.

Každý z ošetřujícího personálu přesně ví, jaké informace a kam má uvádět a kde potřebné informace najde.

Jednotný chorobopis má i svou elektronickou podobu. Je to opatření efektivní, úsporné a pro pacienta bezpečné, protože všichni o něm mají všechny potřebné a stejně kvalitní informace.

Kolik stojí získat akreditaci?

Není to levná záležitost. Přímé výdaje na akreditaci, které nebyly tak vysoké a činily přibližně 3,5 milionu korun, jsme vynaložili na pobyt a práci konzultantů, kteří nám pomáhali v přípravě, a pak na pobyt a šetření inspektorů, kteří vypracovali závěrečnou zprávu pro Joint Commission International.

Ale kromě toho musela nemocnice pro splnění některých standardů investovat další prostředky.

Například konzultant nás upozornil, že nesplňujeme standardy protipožární ochrany, a nemocnice musela udělat úpravy, které přišly na 25 milionů korun.

Ale jinak bychom akreditaci nezískali. Inspektorka například požádala o žebřík a kontrolovala, jestli jsou i nad stropními podhledy dostatečně dobře utěsněny prostory tak, aby tudy nemohl proniknout kouř k pacientům po uzavření protipožárních dveří.

České zdravotnictví zatím ještě nemá ani koncepci a vy věnujete čas, peníze a energii akreditaci. Není to předčasné?

Chtěli jsme dokázat, že je možné vybudovat kvalitní nemocniční péči i v existujícím systému. A určitě se přidají další.

Ty nemocnice, které akreditaci získají, musí péči o pacienty dále zlepšovat, protože jinak certifikát neudrží.

Každý rok musí do svých vnitřních procesů nově zabudovat 3 až 5 procent standardů, které JCI průběžně upravuje, aby byly aktuální a odpovídaly nejnovějším poznatkům v medicíně.

Každé tři roky přijedou do akreditované nemocnice inspektoři a všechno znovu prověří. Je to vlastně nikdy nekončící proces.

Věřím, že jsme nastartovali řetězovou reakci, jejímž výsledkem bude zvýšení kvality péče o pacienty a jejich větší bezpečnost v celém českém zdravotnictví.

Počítáte s tím, že se k vám budou jezdit léčit zahraniční pacienti?

Určitě. Většina zahraničních zdravotních pojišťoven uzavírá smlouvy jen s akreditovanými nemocnicemi a doporučuje svým pojištěncům využívat je i v zahraniční, ať už tam pobývají za jakýmkoli účelem.

Chceme léčit pacienty z členských zemí Evropské unie, protože jejich pojišťovny platí několikanásobně víc než české, a to by mohlo zvednout příjmovou stránku našeho rozpočtu.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁRŮ:

Chtěl bych se zeptat, jestli za tyto určitě nadstandartní činnosti dostane nemocnice od zdravotních pojišťoven více, nebo to zůstane v současných postkomunistických cenách. Pokud nemocnice získala akreditaci, znamená to, že bude více komunikovat s pacienty – při léčení budou navrhovat možnosti, posuzovat spolu s pacientem přednosti, rizika atd. což samozřejmě zabere více času.

Ekonom

Ohodnoťte tento článek!