AKTUÁLNĚ Z MINISTERSTVA

Oznámení o platovém zařazení

absolventů vyšších zdravotnických škol

Absolventi vyšších zdravotnických škol, kteří získali absolutorium, se podle platných předpisů (Nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, v platném znění) zařazují stejně jako absolventi ostatních škol do platové třídy, která podle katalogu prací odpovídá zaměstnavatelem požadovaným nejnáročnějším pracím, vyplývajícím z druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. S ohledem na získané kvalifikační předpoklady mohou být tito absolventi po ukončení nástupní praxe v případě samostatného výkonu specializované činnosti zařazeni až do 8. platové třídy. Podmínkou ovšem je, že výkon specializovaných prací je po nich zaměstnavatelem požadován a že tyto práce také vykonávají, protože samotné absolvování vyšší zdravotnické školy nárok na zařazení např. do 8. platové třídy nezakládá.

Jelikož platovým předpisem je 8. třída vyhrazena absolventům VŠ studia, odečítají se jim ze započitatelné praxe dva roky.

Vedle absolventů těchto škol pracují ve zdravotnických zařízeních i nadále absolventi středních zdravotnických škol, kterým se v případě zařazení do 8. třídy odečítá ze započitatelné praxe pět let. Ing. Jiřina Bendlová,

Ohodnoťte tento článek!