Aktuálním trendem ve vývoji je imunoonkologie

laboratoř, věda, výzkum, mikroskop

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) v souvislosti se světovým dnem boje proti rakovině připomněla, že ve vývoji je aktuálně přes 800 léků a vakcín proti rakovině. Brzy by mohly pomoci i dalším 80 tisícům českých pacientů, u nichž je každoročně rakovina diagnostikována.

„Hned po nemocech srdce a cév je právě rakovina nejčastější příčinou úmrtí u nás. Díky obrovskému pokroku ve výzkumu a dostupnosti moderních diagnostických a léčebných metod se ale míra úmrtnosti snižuje,“ uvedl výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

To potvrzují i data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Mezi lety 2001 až 2011 se výskyt rakoviny zvýšil o 21 %, zatímco úmrtnost klesla o 4 %. „Ve velké míře je to právě zásluha inovativní léčby,“ doplňuje Jakub Dvořáček. Posledním trendem v léčbě je imunoonkologie, která využívá vlastní imunitní systém organismu k boji s nádorovými buňkami.

Nezanedbatelným faktorem je také zvýšení dostupnosti centrové péče. „Za posledních 5 let se finanční prostředky na centrovou léčbu zdvojnásobily. V úhradové vyhlášce ministerstvo zdravotnictví tento trend zohledňuje a každý rok tak umožňuje léčbu nejmodernějšími léky vyššímu počtu onkologických pacientů v ČR,“ dodala mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Farmaceutické firmy hledají účinnější léčbu

Moderní medicína má díky intenzivnímu výzkumu k dispozici nové poznatky o rakovině. „Dnes už například víme, že rakovina není jedno onemocnění, ale 200 různých chorob. Snažíme se porozumět, jak přesně nemoc vzniká. Každý takový poznatek nám usnadňuje cestu k nalezení účinné látky, která s nemocí bude cíleně bojovat. Ve vývoji je nyní celkem 836 nových léků a vakcín proti rakovině,“ vysvětlil Jakub Dvořáček z AIFP.

Nejvíce nových léků se testuje v boji proti rakovině plic. Jedná se celkem o 123 účinných látek, desítky nových léků se ověřují i proti dalším typům, jako je rakovina tlustého střeva, rakovina kůže, leukemie nebo lymfom.

Nové metody a trendy

„Inovativní farmaceutické společnosti se nezaměřují jen na hledání nových léků. Jejich odborníci zkoumají i to, jak maximalizovat účinek existujících léků pro zlepšení stavu pacienta nebo jak posílit jejich efektivitu kombinací s jinými možnostmi léčby,“ doplnil ředitel Dvořáček. To se týká i aktuálního trendu v léčbě rakoviny, imunoonkologie.

Tento inovativní přístup posiluje a aktivuje imunitní systém pacienta tak, aby s rakovinou a nádorovým bujením bojoval sám. Jeho výhodou jsou i minimální vedlejší účinky. Prozatím je schválen pro léčbu melanomu a rakoviny prostaty. Studie ale zkoumají i účinnost v boji s dalšími typy rakoviny, a přináší tak novou naději pro širší spektrum pacientů.

836 nových léků

Jak uvedla mluvčí AIFP Andrea Ringelhánová, s indikací na rakovinu plic je nově testováno 123 látek, na různé typy leukemie 106 látek. V testovací fázi je také celkem 92 přípravků na léčbu lymfomu, 82 proti rakovině prsu, 58 na nádory mozku, 53 na nádory kůže. Další látky jsou testovány pro rakovinu zažívacího traktu, pohlavních orgánů a na léčbu rakoviny u dětí. Celkem je ve fázi klinických studií 836 nových léků a vakcín.

V rámci iniciativy IMI 2, kam polovinou prostředků na výzkum přispívá Evropská unie a druhou část Evropská asociace farmaceutického průmyslu (EFIPA), jsou otevřené tři projekty, které se věnují oblasti onkologie:
MARCAR – Biomarkery a molekulární klasifikace nádoru pro negenotoxickou karcinogenezi,
PREDECT – Nové modely preklinického hodnocení účinnosti léků v případě běžných solidných nádorů a
Quick-Concept – Kvantitativní zobrazování v onkologii: propojování buněčných procesů s terapií.

Ohodnoťte tento článek!