Alena Dernerová kritizuje zákon o univerzitních nemocnicích

Alena Dernerová, senátorka

Z fakultních nemocnic mají od prvního ledna 2018 být nemocnice univerzitní. Nový zákon navrhovaný ministerstvem zdravotnictví by zcela změnil právní normu řadu nemocnic a nově nastavil podmínky fungování. Návrh má řadu kritiků, patří k nim i nezávislá senátorka a lékařka Alena Dernerová.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Než se začneme věnovat našemu tématu, já se chci zeptat, vy jste shodou okolností zrovna dnes převzala osvědčení o svém zvolení senátorkou. Je to tak?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Ano, je to tak. Máte pravdu.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Já připomenu, že ve vašem senátním obvodě Most ty volby se opakovaly. Vy jste v obou dvou těch volbách vlastně zvítězila. V minulém volebním období jste v Senátu se připojila ke klubu hnutí ANO, byť nejste jeho členkou. Už máte jasno, koho posílíte v tomto volebním období?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Zatím jasno nemám a zatím zůstanu nezařazená senátorka.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Dobře. Tak se pojďme pustit do tématu univerzitních nemocnic. Co je na dnešním systému fungování sítě nemocnic v České republice špatně? Proč má vzniknout tento zcela nový typ nemocničních zařízení?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


No, konkrétně vlastně tento zákon přeměňuje pouze určitou část těch nemocnic. To znamená nemocnice, které byly přímo řízené ministerstvem zdravotnictví, teda fakultní nemocnice, pak jsou tam nějaké ústavy, psychiatrické léčebny a podobně, a na tom ministerstvu byl určitý odbor, který vlastně tyto nemocnice nebo do nynějška vede odborně. To znamená, že je to jakoby forma zastaralá toho vedení, takže bylo řečeno, musí se tedy asi něco změnit. Ale tohleto, co se teď tady děje, tak mi to trošku připomíná rok 2008, kdy teda vznikl taky zákon o univerzitních nemocnicích, tehdy to bylo předkládáno vlastně panem ministrem Julínkem, panem bakalářem Šnajdrem jakoby náměstkem, kdy teda taky měly vzniknout univerzitní nemocnice s tím, že dvě třetiny by spadaly jakoby státu, třetina pak univerzitám. S tím, že ale se všem to zdálo podivné, protože tyto nemocnice se pak měly transformovat na akciové společnosti teda určené k privatizaci. A tehdy se proti tomu postavili děkani a opoziční sociální demokracie a zákon padl.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Já možná vás doplním nebo upřesním. Podle posledního oficiálně tedy publikovaného návrhu ministerstva zdravotnictví by se na tyto nové univerzitní nemocnice mělo transformovat vlastně 9 dnešních fakultních nemocnic. Tedy pražské nemocnice Motol, Vinohrady a Nemocnice na Karlově náměstí, brněnské nemocnice Bohunice, U Svaté Anny a dále Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a Plzni. Čili těchto 9 ústavů to v tuto chvíli je, jestli to číslo je konečné, jestli se bude zvyšovat, snižovat, samozřejmě v tuto chvíli nevíme. Ten návrh není definitivní. Ale co by se přesně mělo změnit na jejich fungování? Pocítí to nějak pacienti?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Já si myslím, že pacienti to určitě nepocítí. Tam se jedná o změnu formy teda, o změnu vedení těch nemocnic, protože vlastně by tady u těchto nemocnic transformovaných měla rozhodovat víceméně správní rada ze sedmi členů. Pokud se teda na tom nic teď nezměnilo. 3 by měli být za ministerstvo zdravotnictví, jeden za finance, 2 za vysokou školu, za fakultu teda víceméně a jeden potom za odbory. To znamená, že těchto 7 plus ministr zdravotnictví, protože ten by byl ten nejpodstatnější arbitr.

Jan MOLÁČEK, moderátor


A co by to mělo přinést? Jaký je smysl toho návrhu?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


No, já upřímně řečeno za sebe, za Dernerovou, nezávislou, říkám, že já tam nevidím nic pozitivního. Já chápu, že teda se musí změnit, dejme tomu, prostě vedení těch nemocnic, že to je asi špatně, když jsou neustále vedeny z jednoho odboru na ministerstvu zdravotnictví. Ale v tomto zákonu já sama vidím několik zádrhelů. Ten nejpodstatnější zádrhel je ten, že v podstatě je tady určitý majetek, který patří teda těm prostě nemocnicím a tento majetek by se podle toho, co jsem se teda dočetla v tom zákonu, mohl pak i prodávat. Takže je tam pro mě několik otazníků. Další ten otazník je ten, že v podstatě pan ministr v paragrafu 41, teď je to snad 44 paragraf, jak jsem se dověděla cestou k vám do studia, kde teda se říká, že ministr má právo rozdělit nemocnice, sloučit nebo může nechat splynout ty nemocnice. To znamená, že tyto nemocnice, které budou univerzitní, může samozřejmě potom splynout si, sloučit s jinými typy ústavů, třeba revmatologickým nebo endokrinologický ústav ÚKHT, krve a transfúze ústav. Takže tyhlety všechny ústav jsou na hezkých pozemcích, prostě ty pozemky vypadají pěkně. Tyhlety ústavy, když se mohou sloučit vlastně s tou fakultní neboli univerzitní nemocnicí a já tady potom mám prostor pro podnikání. Tak to můžu číst já, Dernerová.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Jste se pustila hnedka do toho nejkontroverznějšího aspektu, protože samozřejmě někteří kritici na toto poukazují, že je možné, že za tímto návrhem je i, dejme tomu, zájem o nějaké lukrativní nemovitosti. Ale samozřejmě ministerstvo zdravotnictví to odmítá a vy máte pro tuto svou domněnku nějaké podklady nebo nějaké indicie, které by tomu nasvědčovaly?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Nemám. Já říkám, to je můj názor, názor Dernerová. S tím, že je tady problém jeden, který já vnímám a myslím, že to začnou vnímat i další lidé, protože tenhleten zákon je přijímán zase překotně, zbrkle. Jako nebylo tady žádné vnitřní připomínkování. Připomínkám vlastně byly, co se týče, co teda bylo řečeno, 5 dnů zevních připomínek s tím, že navíc se k tomu mohl teda vyjádřit jenom určitý okruh lidí a je to teda strašně rychlé. Dokonce jsem slyšela, že pokud teda Legislativní rada vlády řekne, že s tímto zákonem má problém, to se říká, nevím, nemám pro to indicii, takže stejně to vláda může přijmout i tak. A pak by se to dostalo do dolní sněmovny a následně do Senátu, aby se to stačilo ještě prostě za toto volební období odsouhlasit.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Ano. To je přesně to, čím argumentuje předkladatel toho zákona, to znamená ministerstvo zdravotnictví, že vláda chce, aby tento zákon byl přijat ještě v tomto volebním období, aby ten nový systém začal, začal fungovat.

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Ano. Říká se to. S tím, že vlastně půvabné na tom je, že ten paragraf 41, teď teda 44, jestli se na tom něco měnit nebude, to je to splývání nemocnic a slučování, tak vlastně ten bude účinný, aspoň tak to bylo, nevím, jestli se to nezměnilo, 15 dní od schválení tohoto zákona. To znamená, že tento zákon ale má platit od ledna 18. Ale pokud tento paragraf bude účinný už od 15 dní od schválení, ano, tak potom za toto období vlastně se mohou už ty nemocnice nebo ústavy různě slučovat, rozdělovat a tak dále. A vlastně od 1. ledna už může být úplně jiný systém.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Vy s tím návrhem nesouhlasíte. Cituji váš výrok pro média, mimo jiné i proto, že zavádí nerovnost mezi vybranými nemocnicemi a, jak jste řekla, zbytkem světa. V čem ta nerovnost je? V čem se zhorší postavení nemocnic, které budou fungovat tak jako dnes, to znamená jako akciovky nebo například městské příspěvkové organizace?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


No, je to tak, že vlastně tyhlety nemocnice budou určitě VIP nemocnice. I když se říká nebo teď je nově vypořádaná připomínka ministerstva financí, že vlastně stát nebude ručit za dluhy těch nemocnic. Ale nevím, jak by to teda dopadlo, kdyby prostě tyhlety velké nemocnice kolabovaly. To opravdu si nedovedu představit. Takže toto by měla být vlastně páteřní síť těch nemocnic, které určitě nikdy nedopadnou špatně. No a pak jsou tady nemocnice, já bych to mohla nazvat druhé kategorie, ať už to jsou nemocnice akciové společnosti v rámci krajů nebo jsou to městské nemocnice nebo jsou to církevní nemocnice a tam samozřejmě ten prostě přístup bude zřejmě úplně jiný.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Vy jste senátorka za senátní obvod Most. V tom regionu severních, severozápadních Čech, v Karlovarském, Libereckém, Ústeckém kraji, nemá být žádná z těch nově plánovaných univerzitních nemocnic. Nejbližší je vlastně v Plzni nebo v Praze. Jste řekla, budou to VIP nemocnice, to znamená, je to pro vás nějaký problém nebo pro vaše voliče, pro vaše, pro vaše pacienty, že to budete mít do těch vašimi slovy VIP nemocnic dál?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Já si myslím, že skončí v těch nemocnicích taky řada pacientů, kteří jsou komplikovaní, jo. Tam jde o to vlastně systém toho financování, protože vím, že bylo řečeno, že kraje by neměly dávat finanční prostředky do svých nemocnic, že to není rozumné. Ale pokud by ty kraje nedosypávaly mnohdy ty peníze do nemocnic, prostě je pak velký problém ufinancovat to zdravotnictví jako takové. Tady pokud budou tyto nemocnice univerzitní, tak si myslím, že tady problém s financováním nebude.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Říká senátorka Alena Dernerová, host dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Vláda argumentuje mimo jiné problémy ve vzdělávání nových lékařů. Proč se nemohou učit svou profesi ve fakultních nemocnicích tak jako dosud?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Je to o tom, že víte co, fakultní nemocnice ano, ty jsou určeny vlastně víceméně pro studující lékaře, kteří tady absolvují a potom odcházejí do nemocnic po celé republice. Mnohdy nyní už i za hranice. A je to o tom, že ta možnost vlastně výuky toho postgraduálního vzdělávání, tak si myslím, že měla být i na těch akreditovaných pracovištích krajských, protože pokud ten lékař odejde z toho pracoviště ať už teda regionální nemocnice někam směrem do Prahy, tak na tom pracovišti chybí. Pokud teda jsem někde v regionu, tak se mohou zase vracet i na služby a podobně. Takže nebo nemusím vůbec z té nemocnice cestovat a zůstávám prostě tam. Takže si myslím, že ten systém toho vzdělávání v Praze, ano, je výborný, ale mohou být i akreditovaná pracoviště mimopražská.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Jak vážný je úbytek lékařů nebo respektive hrozba úbytku lékařů v České republice, speciálně třeba u vás, ve vašem volebním obvodě nebo v Ústeckém kraji?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


No Ústecký kraj obecně, tam má, obvykle se vždycky potýká s velkým nedostatkem nebo s větším nedostatkem lékařů než jiné kraje. Je to i tím, že máme kraj, který, kde jsou doly prostě, elektrárny, je tam špatné životní prostředí, moc tam ty lidi nenalákáte. Takže v podstatě pak jedině platovými podmínkami, které zase jsou ale srovnatelné už pomalu s jinými oblastmi v naší republice. Takže lékaři opravdu chybí. Chybí hlavně také i střední personál, sestřičky. A vlivem jednak i systémem vzdělávání, ale také zejména teda platovými podmínkami.

Jan MOLÁČEK, moderátor


On právě ten systém univerzitních nemocnic má mimo jiné vzniknout také proto, aby se podařilo zvýšit počet studentů na Lékařských fakultách. Nepřesvědčuje vás tento argument nebo tento důvod, zejména tedy proto, že jak sama říkáte, pocházíte z volebního obvodu, kde tento problém je velmi palčivý?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Je to o tom, že pokud přijmu více studentů, musím mít na to i erudovaný personál. A vlastně ten personál, který vyučuje, edukuje na vysokých školách, je velmi špatně placen. Takže jsem naopak dostávala informace od lidí, zeptej se prosím tě pana rektora Ziny, jestli náhodou prostě nechybí vyučující, protože naše dítě se chce hlásit na tu medicínu a prostě říká se, že tam prostě chybí pedagogové. Takže ptala jsem se, říkal, že teda není to dobré, ale že určitě tam nechybí. Ale já si myslím, že když přijmeme víc studentů na ty školy, tak musíme mít zase k tomu i odpovídající počet těch pedagogů. A pak je otázka, jestli tito studenti, kteří vystudují, budou chtít zůstat v České republice a otázka je, kolik těch lidí se na tu medicínu bude chtít hlásit, je to těžká škola, a prostě málokdo prostě třeba snese tak obrovský stres.

Jan MOLÁČEK, moderátor


A máte vy nějaké návrhy nebo budete předkládat jako senátorka nějaké návrhy, které by ten úbytek lékařů nějakým způsobem mohly odbourat nebo předejít mu?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


No, byl tady, vlastně byl schválen návrh zákona nebo respektive už zákon o vzdělávání lékařů a farmaceutů postgraduálním, proti kterému jsem měla řadu výhrad. Je schválený. Nemyslím si, že to přinese obrovské pozitivum teda ve smyslu tom, aby nám ty děti neodcházely. A pak samozřejmě je to otázka finančního ohodnocení, protože jsme otevřená demokratická země a ty děti mohou odejít, kam chtěj. Takže to bude obrovský problém. I sestřičky samozřejmě.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Když je řeč o odměňování a bavíme se o zdravotnictví, tak si neodpustím otázku, která je možná trošku bokem, ale co říkáte na dnešní slova prezidenta Miloše Zemana, který kritizoval zrušení stokorunového poplatku za den v nemocnici, ke kterému došlo, tuším, v roce 2013. Možná to z jeho úst bylo trochu překvapivé, protože přece jenom on cílí dost na ty sociálně slabší voliče, kteří obvykle nepatří mezi příznivce poplatků. Včetně poplatků ve zdravotnictví. Co v na to?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Já si myslím, že poplatky ve zdravotnictví, že si na ně lidé zvykli, že to nebylo vůbec bráno jako poplatek. Když si vezmeme, že jsou v nemocnici hospitalizovaní, mohla to být jakási jakoby platba za hotelovou službu, jo, protože prostě v té nemocnici jste, jíte, prostě musíte se sprchovat a tak dále. To znamená, že si myslím, že ten poplatek měl zůstat třeba těch šedesátikorunový, protože si na to zvykli úplně všichni.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Říká senátorka Alena Dernerová, host dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Paní senátorko, já bych s vámi chtěl probrat ještě jiné téma. To je téma, které hýbe těmito dny a to je mobilní trh, trh mobilních služeb, podmínky českých zákazníků mobilních operátorů. Vy se tomuto tématu věnujete dlouhodobě. Je to tak?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Ano. Je to tak. Už v roce 2014 jsem začala vlastně toto téma jaksi sbírat o tom více informací. Dostala jsem se k tomu sama za sebe, i díky svým kamarádům, protože nám zmizely kredity i SIM karty a prostě obrátila jsem se tehdy na telekomunikační úřad, co mi to teda udělal, že mi sebral teda simku i s kreditem. A oni mi řekli, že to tak není, že to je prostě úplně někde jinde, že to dělají operátoři. No a pak jsem se dostávala k dalším problémům, nedodržování smluv operátorů a podobně. Takže začala jsem se o to téma víc zajímat.

Jan MOLÁČEK, moderátor


A teď se o něho začal zajímat dokonce osobně i pan premiér. Vložil se do těch debat o těch známých problémech, ať už je to cena tarifů, datových tarifů, ať už je to přenositelnost čísla a podobně. Co na to říkáte, že ten zájem teď přichází z těch nejvyšších pater politiky?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Když jsem to předkládala v roce 2014 poprvé a pak 2016 podruhé, tak jsem říkala, není to politikum. V současné době to vnímám, že to politikum je. Blíží se volby. Ale takže musím pro toho spotřebitele něco udělat. Ale jsem velmi ráda, že se něco začíná dít a že ty 3 mé novelizační body, které jsem s kolegy navrhovala, budou zapracovány právě do těchto změn a budou ku prospěchu lidí.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Tehdy to neprošlo, když jste to navrhovala vy. Myslíte si, že teď už to projde?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Já si myslím, že je před volbami a že vlastně nikdo i v dolní sněmovně prostě už nedá na slova operátorů a na jejich lobbing, protože si myslím, že musí všichni ti politici ukázat vlídnou tvář.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Které jsou ty nejdůležitější změny z vašeho pohledu?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Já, co jsem navrhovala, byla přenositelnost čísla. Chtěla jsem 4 dny, teď je tam 10 dnů. Chtěla jsem, aby se dodržovaly smlouvy. Když si domluvím smlouvu s operátorem na rok, tak aby ten rok tu smlouvu nechal tak, jak má být. A chtěla jsem, aby se vlastně všechny změny, které by měnily tu smlouvu, tak že by to mohlo být v neprospěch zákazníka, tak aby dopředu ten zákazník byl informován a mohl od té smlouvy ustoupit. Takže tyhlety body by se tam měly prostě zanést.

Jan MOLÁČEK, moderátor


A pokud říkáte, že jste navrhovala 4 dny na přenositelnost čísla, teď v tom návrhu je tedy 10 dnů, tak mám za tím vnímat to, o čem jste mluvila předtím, to znamená lobbing mobilních operátorů?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Bylo to asi po dohadování se, že byl takový kompromis, v podstatě to říkal i pan předseda telekomunikačního úřadu, že chtěli 4 dny, pak někdo chtěl 14 dní, tak že udělali kompromis na 10 dnů. Takže 10 dnů. Ale nebudu do toho, pokud to přijde do Senátu takto, nebudu do toho šťourat, protože se to, tak aby to prošlo ještě za této vlády, tak se nesmí udát žádná změna.

Jan MOLÁČEK, moderátor


A má šanci na schválení také ta změna, kterou vy jste označila za důležitou, to znamená ta nedotknutelnost smluvních podmínek jak ze strany tedy mobilního operátora, to znamená, aby zákazník měl jistotu, že to, k čemu se zaváže, tak že bude platit po celou dobu toho závazku anebo měl samozřejmě možnost od té smlouvy odstoupit, pokud se její podmínky změní?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Má to tam být zabudované a myslím si, že pokud to bude v zákonu, tak se ten zákon musí dodržovat.

Jan MOLÁČEK, moderátor


A co s vysokými cenami za ty datové služby? Existuje nějaká páka, která by operátory mohla donutit jít s nimi na úroveň, řekněme, obvyklou v jiných zemích? Bude konkurence dostatečný nástroj?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Ano. Tak hovořili jsme o tom v podstatě a říká se, že ano, že se sníží vlastně ceny za tyto datové služby. Že ta cena bude mnohonásobně nižší, než platíme v současnosti. Vlastně nebude ani roaming pro Evropu platit. To není díky teda naší aktivitě ale díky aktivitě Evropské komise. A v podstatě myslím si, že to zevno, i ta Evropská komise nás bude nutit k tomu, abychom v podstatě donutili i ten systém u nás, aby ty datové služby byly levnější, než jsou teď.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Vy jste celkem známá tím, že se, lidově řečeno, nežinýrujete, pokud máte mluvit o lobbingu a podobných věcech. Koneckonců i v tom zdravotnickém tématu jste hned začala mluvit o možném prodeji pozemků a tak dál. Já se chci zeptat i v tomto případě, vy jste i ve vysílání Českého rozhlasu před tuším zhruba měsícem řekla doslova, já mám takový pocit, jestli operátoři nemají trošku větší vliv na ministerstvo průmyslu a obchodu. To jsou poměrně silná slova. Ale jsou to vaše slova.

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Ano.

Jan MOLÁČEK, moderátor


Máte pro to nějaký důkaz?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestr./


Asi takto. Důkaz jako takový, říkám, říká se, ale v podstatě je to o tom, že co si můžete myslet o situaci, kdy vám pan ministr Mládek podepíše v podstatě to, že s vámi, s tím návrhem zákona nemá žádný problém, s těmi novelizačními body, že to je naprosto konformní, že to je dobré. A za týden prostě se řekne, že to podepsal omylem. Takže prostě pak nastanou kotrmelce. Pak když jsem řekla, že předložím teda v podstatě tu novelu, tak jak jsem chtěla do Senátu, tak řekli, abych teda ustoupila, že mi to zabudujou do té novely o té digitální televizi, jak já říkám. Ale tam byl potom jenom ten jeden bod. A tak si říkáte, jak to, že to takto je? A pak teda se domlouváte s nějakými kolegy z dolní sněmovny a říkám, potřebuju třeba, nepodařilo se mi něco prosadit tady prostě v Senátu, tak to zkusím prostě přes tu dolní sněmovnu. To bylo taky ohledně těch operátorů. A on říká, my se musíme ale poradit s operátorem, jakej je jejich názor. Tak jsem říkala, tak to teda jako děkuji, ale tohleto já nechci.

Jan MOLÁČEK, moderátor


To byla poslední odpověď senátorky Aleny Dernerové, které byla hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky za váš čas a odpovědi.

Ohodnoťte tento článek!