Aleš Roztočil v Ranním interview Radiožurnálu

mikrofon, média, rozhovor

Přepis včerejšího rozhovoru Radiožurnálu s místopředsedou zdravotnického výboru, šéfa komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví Alešem Roztočilem na téma domácích porodů.

Jan POKORNÝ, moderátor: Domácí porody, to bude téma následujícího Ranního interview. Schůzka před několika týdny se moc nepovedla, protože někteří členové té pracovní skupiny, tedy lékaři, předčasně odešli. Závěry komise chce mít přitom její šéf poslanec Aleš Roztočil na stole už po prázdninách. No, a druhá schůzka k tomuto tématu, tedy k porodům, je připravena na dnešní dopoledne. Aleš Roztočil je teď ve studiu. Dobrý den, pane poslanče.

Aleš ROZTOČIL, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru, šéf komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví /TOP 09/: Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor: Domácí porody, to bude téma následujícího Ranního interview. Schůzka před několika týdny se moc nepovedla, protože někteří členové té pracovní skupiny, tedy lékaři, předčasně odešli. Závěry komise chce mít přitom její šéf poslanec Aleš Roztočil na stole už po prázdninách. No, a druhá schůzka k tomuto tématu, tedy k porodům, je připravena na dnešní dopoledne. Aleš Roztočil je teď ve studiu. Dobrý den, pane poslanče.

Aleš ROZTOČIL, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru, šéf komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví /TOP 09/: Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor: Vy vedete pracovní skupinu, jste tedy jakýmsi moderátorem toho setkání porodníků. A potom tedy těch, kteří jsou zastánci takzvaných domácích porodů. Jsou tam ještě nějaké racionální argumenty anebo je tam už nějaká psychologická bariéra, že ani jedna, ani druhá skupina neposlouchá tu druhou?

Aleš ROZTOČIL, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru, šéf komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví /TOP 09/: No, spory mezi porodními asistentkami a laickými skupinami, které bojují za přirozené porodnictví na jedné straně a na druhé straně s lékaři, kteří postavili koncept lékařsky vedeného porodu někdy v 70. letech minulého století, trvá minimálně 15 let. Za těch 15 let si nemyslím, že došlo k nějakému většímu konsensu mezi porodními asistentkami a mezi lékaři, a vznikla jakási zákopová válka, kde z jedné strany střílí na druhou a naopak.

Jan POKORNÝ, moderátor: No, a vy to dnes odpoledne rozetnete?

Aleš ROZTOČIL, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru, šéf komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví /TOP 09/: No, já si nemyslím, takový moderátor, jak jste řekl, nejsem, že si myslím, že dnes odpoledne to rozetneme. Notabene, že lékaři po úvodním vystoupení některých tedy zastánců těchto přirozených porodů a součástí nebo místa porodní asistentky v porodním, v péči o těhotnou se vyhrotilo tak, že všichni lékaři mně napsali omluvný dopis, že na tuto schůzku nepřijdou.

Jan POKORNÝ, moderátor: Takže tam bude dnes jenom kdo?

Aleš ROZTOČIL, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru, šéf komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví /TOP 09/: Takže tam budou jenom ty, kteří jsou zastánkyněmi víceméně, víceméně těch, těch…

Jan POKORNÝ, moderátor: Domácích porodů.

Aleš ROZTOČIL, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru, šéf komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví /TOP 09/: …domácích porodů. Ale to je takový zástupný problém. Spíše ty, který bojujou za práva porodních asistentek. A samozřejmě z povinnosti tam musí být zástupci ministerstva zdravotnictví, pojišťoven. Ty na takový krok nevzali odvahu. A samozřejmě tam bude moje zástupkyně paní magistra Šimůnková, což je vládní zmocněnec pro lidská práva, která se v této problematice začíná velice dobře orientovat.

Jan POKORNÝ, moderátor: Takže když to řeknete trochu otevřeněji, bude to k něčemu, nebo k ničemu?

Aleš ROZTOČIL, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru, šéf komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví /TOP 09/: Bude.

Jan POKORNÝ, moderátor: K čemu?

Aleš ROZTOČIL, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru, šéf komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví /TOP 09/: Já si myslím, že to bude. Začneme zpracovávat určité memorandum pro pana ministra. A napsal jsem takový program, že začneme s tím, body, ke kterým opravdu nemá ani jedna strana velké výhrady. Znamená to, že budeme iniciovat, aby se na lékařských fakultách učila praktická a teoretická psychologie a sociologie porodnictví a neonatologie, což zatím ve většině porodnictví naprosto chybí, že budou muset lékaři a porodní asistentky absolvovat takový, takový, takový výcvik, aby opravdu žena mohla být subjektem porodu a ne objektem, aby mohla sama vstupovat do toho, jaké mají představy a tak dále, abysme konečně mohli dát do, do praxe koncept přirozeného porodu v porodnici. To znamená tak, aby žena přirozeně rodila, bez zbytečných zásahů lékařů, ale aby rodila v porodnici, což je nejnebezpečnější místo k porodu, zatím.

Jan POKORNÝ, moderátor: Takže v porodnici, ale ne doma, jestli tomu dobře rozumím. Je to jakýsi kompromis mezi těmi dvěma skupinami.

Aleš ROZTOČIL, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru, šéf komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví /TOP 09/: No, ty porody v domácnosti chápu jako jakýsi zástupný problém. Proč rodí, proč rodí ženy, teda doma? Proč rodí, proč plánují ženy rodit doma? Protože mají strach z porodnice, anebo z porodnice mají špatnou zkušenost. Když rodíte, když do vás pouští oxytocin na zrychlení děložních kontrakcí, když existují určité krátké doby na realizaci porodních dob, pak to skončí kleštěmi a tak dále. Ta žena, když podruhé otěhotní, tak už má takový strach z toho, co zažila v té porodnici, kde tyto svoje utrpení svaluje nakonec na aktivitu těch lékařů, že raději tedy potom volí porod doma. Pokud prosadíme koncept přirozených porodů v porodnici, myslím si, že těch porodů doma velice ubyde. A v současné době vidím ty porody v domácnosti jako zástupný problém.

Jan POKORNÝ, moderátor: Říká Aleš Roztočil z TOP 09, místopředseda zdravotnického výboru, šéf komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví a sám porodník. Mějte se hezky, děkuju. Na slyšenou.

Aleš ROZTOČIL, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru, šéf komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví /TOP 09/: Děkuji za pozvání, na shledanou.

Aleš Roztočil v Ranním interview Radiožurnálu
Ohodnoťte tento článek!