Alušíková: na privatizaci teď není vhodná doba

Privatizaci jako myšlenku úplně nezavrhuje. Protože ale zatím není postavena síť zdravotnických zařízení, mělo by se s touto změnou počkat. Takový je názor ředitelky Vinohradské nemocnice Marie Alušíkové, která kandiduje do Senátu…

Právě se vede úporný boj o nemocnice, zda se mají privatizovat a být z nich obchodní společnosti nebo ne. Jaký je váš názor, jako ředitelky fakultní nemocnice?

Privatizaci nemocnic nezamítám úplně, ale určitě by neměla být uskutečňována v tuto dobu.

Proč?

Protože není postavena síť zdravotnických zařízení.

Nebráníte se zbytečně soukromému sektoru ve zdravotnictví?

Ne. Vždy bude směřovat k zisku a logicky preferovat ziskové obory. Tím neziskové potlačí, což by bylo v neprospěch pacientů.

A co by se mohlo stát?

Některý velký region by pak vůbec neměl státní nemocnici, a to by bylo velmi špatné. Pokud by si zprivatizovaná nemocnice vybrala jen lukrativní péči, pak by za tou běžnou museli pacienti dojíždět desítky kilometrů do vzdálené státní nemocnice, kde by jim tato péče poskytnuta byla. Takže, nakonec by bylo všechno v pořádku.

Ne. Hrozily by nepředvídatelné důsledky. Například, že sanitka přijede pozdě, což může být pro život pacienta osudové. Navíc hrozí, že by pak nebyla pro všechny občany zajištěna kvalitní a dostupná zdravotní péče. A to přece nechceme.

Jak si tedy představujete síť nemocnic?

Nejdříve postavme takzvané páteřní, nebo chcete-li, základní síť státních nemocnic. Byly by v každém okrese a v každém kraji jedna krajská. Ty by garantovaly kvalitní a dostupnou péči pro všechny obyvatele republiky. Nemocnice, které budou mimo tuto síť, se mohou zprivatizovat, zaniknout nebo přeměnit na lůžka sociální péče. Těch je málo a vzhledem ke stárnutí generace jich bude zapotřebí stále víc.

Funguje něco podobného v Evropě?

Běžně ve skandinávských zemích, ve Španělsku, Velké Británii i jinde.

Ovšem okresní nemocnice už jednou státními byly. Teprve nedávno se převedly na kraje. Jak to chcete změnit?

Tak jako kdysi zákon převedl nemocnice ze státu na kraje, což bylo nešťastné řešení, tak by je zákon opět mohl převést z krajů na stát.

A co fakultní nemocnice, tedy ty největší?

Měly by rozhodně zůstat státní. Jsou pro pacienta poslední institucí, kde se může léčit v případě komplikací, které jiné nemocnice nezvládnou. V nich by měla být poskytována i superspecializovaná péče ve všech oborech. Ostatní běžná péče by se měla soustředit do okresních nemocnic.

Právo

Ohodnoťte tento článek!