Alušíková: Vyšší platy ano, ale za efektivnější práci

Zajistíme běžný provoz tak jako kterýkoli jiný den. Pacienti se nemusejí obávat, že nebudou ošetřeni. Péče se dostane všem a plánované výkony, tedy operace, budou uskutečněny, říká ředitelka FN Královské Vinohrady, Marie Alušíková…

ŘEDITELKA FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY MARIE ALUŠÍKOVÁ:

* Bude ve vaší nemocnici dnes stávka lékařů?

Zajistíme běžný provoz tak jako kterýkoli jiný den. Pacienti se nemusejí obávat, že nebudou ošetřeni. Péče se dostane všem a plánované výkony, tedy operace, budou uskutečněny.

* Podporujete vyšší platy zdravotníků?

Rozhodně. Plně si je zaslouží, avšak za vyšší efektivitu a kvalitu práce.

* Co to znamená?

Každý máme ve své práci rezervy, a tak je to i u lékařů. Vyšší efektivitou myslím plně se věnovat pacientovi, udělat si na něj čas a i při službách, které lékaři často mají, čas plně využít ve prospěch pacienta. Ne vždy tomu tak je.

* Jaký je ve vaší nemocnici průměrný měsíční příjem lékařů?

Bez 400 korun naši lékaři v průměru mají příjem 40 tisíc korun hrubého měsíčně.

* Stoupl tento příjem za poslední léta?

Ano a velmi výrazně. Na dvojnásobek. Udělali jsme analýzu posledních pěti let. Předtím byl průměrný příjem lékaře 23 tisíc měsíčně, dnes je tolik, kolik jsem uvedla.

* Bude tento příjem stoupat?

Rozhodně se o to budeme snažit, ale musíme vycházet z reálných podmínek nemocnice. Je třeba také investovat do zařízení a diagnostických přístrojů, aby naši lékaři mohli poskytovat služby na špičkové úrovni současné medicíny. Chápu, že někteří lékaři by nejraději viděli, abychom co nejvíce peněz dávali do zvýšení mezd.

My však musíme velmi citlivě zvažovat a mít na paměti celý rozvoj nemocnice. Tedy jak zvýšení příjmu lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu, tak modernizaci přístrojového vybavení a budov. Jen taková nemocnice má v budoucnu šanci poskytovat kvalitní péči a obstát v konkurenci.

* Pokud by stávka u vás přece jen vypukla, mohla by ohrozit pacienty?

Nedomnívám se. Máme 522 lékařů a v Lékařském odborovém klubu, pokud vím, je jich asi 70.

* Přesto, kdyby všichni chtěli stávkovat, můžete je nahradit jinými, kteří stávkovat nechtějí?

Nahradit je nemůžeme. Ve zdravotnictví je ze zákona možná stávka jen tehdy, když nedojde k ohrožení života a zdraví pacientů. A to si musí všichni lékaři, ať jsou organizovaní kdekoli, uvědomit. Vždyť jsme také na něco přísahali.

* Jakou máte spolupráci s Lékařským odborným klubem?

Stejnou jako s ostatními odborovými organizacemi. Pravidelně se scházíme a vedení nemocnice je o všem informuje. Jednoznačně dáváme přednost jednání před stávkou.

* LOK často tvrdí, že dobře zaplacený lékař znamená i spokojeného pacienta, protože se mu skutečně bude věnovat. Co soudíte o vztahu lékař-pacient?

Rozhodně by se tento vztah měl mnohem více zlepšit, než je tomu doposud. Stále o tom mluvíme, ale stále přetrvávají stavy, kdy lékař je nadřazen pacientovi a není mu partnerem, málo s ním komunikuje, málo mu vysvětluje způsob léčby. Pak i spolupráce pacienta s lékařem není taková, jaká by být měla. Osobně vztah lékař-pacient považuji za kardinální otázku zdravotnictví, v níž máme největší rezervy.

Právo, 19.06.2003, Václav Pergl

Ohodnoťte tento článek!