Ambulance musí šetřit i na prádelnách a sestrách

Chirurgické a interní ambulance se kvůli nízkým úhradám za režijní náklady od zdravotních pojišťoven a kvůli zvyšujícím se cenám elektrické energie, plynu, ale i mezd, dostávají do technických problémů. Ušetřit se proto snaží třeba na praní prádla, na poštovném, ale už i na sestřičkách. Stále častěji je totiž přestávají zaměstnávat…

„Úhrada absolutně nepostačuje pokrýt prostou režii ambulancí. Ty šetří na každém kroku, například na praní prádla, či na spotřebě poštovného. Určitě to neprospívá ke komfortu jak pacientů, tak k rozvoji péče,“ řekla na pondělní tiskové konferenci viceprezidentka České lékařské komory (ČLK) Helena Fousková. Prezident ČLK David Rath k tomu dodal, že přibývá žádostí, kdy některé ambulance už nechtějí mít zdravotní sestru, a lékaři si vše raději dělají sami. „Někdy jsou sestry přijímány jen na částečný úvazek nebo jsou najímány důchodkyně na přivýdělek. Jsou to desítky lékařů. Nejsou to všichni, to zdaleka ne,“ podotkl. Proto přijde ČLK ve čtvrtek na dohodovací řízení se zdravotními pojišťovnami s návrhem, aby se režijní náklady specializovaných ambulancí zvýšily. „Už od roku 1997 se tato režijní sazba nezměnila. Pro interní výkony je stanovena na dva body a pro chirurgické výkony na 2,40. Při sazbě, kdy bod rovná se jedna koruna, jsou to tedy dvě koruny a dvě čtyřicet,“ uvedl Rath. Komora má připraven návrh, aby se u interních oborů číslovka změnila na 2,5 bodu a u chirurgických oborů na 3 body. „Pokusili jsme se v tomto návrhu zohlednit zvýšení spotřebitelských cen od roku 1997 do roku 2000, které za tu dobu dosáhlo 27,4 procenta,“ dodal Rath. Podle něj se opatření netýká nemocnic ani praktických lékařů. „Jde jen o výsek lékařské péče, jen o ambulantní specializovanou péči, čili zhruba asi o 5000 lékařů. Když se to spočítá, byla by to necelá jedna miliarda ročně nákladů navíc. Což si myslíme, že je akceptovatelné,“ dodal prezident ČLK. Ten předpokládá, že s návrhem nebudou souhlasit zdravotní pojišťovny a vše bude muset rozhodnout ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. „Myslím, že pojišťovny budou tak jako vždycky proti. Víte, že pojišťovny peníze mají rády, peníze rády zadržují, s penězi dělají rády různé jiné věci než placení zdravotní péče. Čili tam asi nelze očekávat nějakou vstřícnost. Ministr byl daleko vstřícnější,“ uvedl Rath. Podle něj by měl ministr rozhodnout nejpozději v polovině října, aby novelizovaný seznam výkonů už s novými platbami za režijní náklady začal platit od ledna příštího roku.

Co se také počítá do režie

Spotřeba materiálu: palivo, některé pohonné hmoty a mazadla, některý speciální zdravotnický materiál, některé léčivé přípravky, některé potraviny, určitý materiál pro údržbu, dále prádlo, osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance, drobný hmotný investiční majetek, knihy a učební pomůcky

Spotřeba energie: elektrická energie, voda, pára, plyn

Služby: některé opravy a udržování přístrojů, cestovné zaměstnanců, náklady na reprezentaci, dopravné, nájemné, spoje (poštovné, telefonní poplatky), dodavatelské praní prádla, dodavatelský úklid, náklady na vzdělávání, účastnické poplatky, software, ostatní služby

Osobní náklady: mzdové náklady, ostatní osobní náklady, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální pojištění pracovníků (mimo náklady zahrnuté ve výkonech)

Daně: Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku: mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

Vnitropodnikové náklady: pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa).

Zdroj: ČLK

Hana Kadečková, Právo, 4.9.2001

Ohodnoťte tento článek!