Ambulantní lékaři se obávají, že jejich ordinace postupně zaniknou

„Chceme, aby se rozumným způsobem plánovalo, kam má české zdravotnictví spět,“ požaduje Koalice ambulantních lékařů. Kritizuje současný stav a odvolává se přitom na údaje Všeobecné zdravotní pojišťovny, podle nichž stoupl v prvním čtvrtletí podíl nemocnic na celkových prostředcích zdravotního pojištění ze 49 na 51 procent. „To není nikde, aby do nemocniční sféry šlo více než do ambulantní…

V zemích EU připadá na lůžková zařízení v průměru 30 procent,“ řekl včera prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek. Koalice vyzvala otevřeným dopisem politiky, aby zamezili zvyšování finančních prostředků pro nemocnice na úkor ambulantních lékařů.

„Když jsme na začátku roku projevili obavy z tohoto vývoje, ministr Fišer řekl, že se veškerou svou vahou zasadí, aby taková disproporce nevznikala,“ uvedl místopředseda Sdružení praktických lékařů Jan Jelínek. Předseda Sdružení smluvních lékařů Pavel Tautermann tvrdí, že péče v terénních ambulancích je třikrát levnější než v ambulancích nemocnic. Dodal, že hrozí postupná ekonomická likvidace privátních ordinací praktických i odborných lékařů. Pekárek připomněl, že už žádali o vytvoření dvou oddělených rozpočtů, jeden pro nemocnice a druhý pro ambulantní sféru. Pokud budou nemocnicím chybět peníze, měl by to podle něho vyřešit jejich zřizovatel.

(ika), Hospodářské noviny, 14.6.2001

Ohodnoťte tento článek!