Ambulantní specialisté dostanou za péči o tři procenta víc

gastroenterologie, lékař, pacientka, praktik

Ambulantní specialisté dostanou příští rok od zdravotních pojišťoven o tři procenta víc peněz než letos, dohodl se ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem.

Podle původního návrhu měly ambulance dostat víc jen o jedno procento. Dojednána je po dnešku i regulace zdravotní péče, Kubek ale řekl, že s její podobou spokojen není.

Němeček po jednání s Koalicí soukromých lékařů doplnil, že dohoda zatím není s praktickými lékaři, podle něj ale mohou díky navýšení ceny práce dostat zhruba o tři procenta víc. Nejistota vládne i mezi ambulantními specialisty, propočty podle mluvčího Koalice soukromých lékařů Zorjana Jojka ukazují jen na dvě procenta nárůstu, koalice žádala o pět procent.

Navýšení příjmů lékařských praxí bude obsaženo v úhradové vyhlášce, která každoročně stanoví hodnoty bodu, výši úhrad a regulační omezení. Seznam výkonů počítá se zvýšením ceny lékařské práce o deset procent.

Podle návrhu úhradové vyhlášky mají nemocnice dostat o 2,5 procenta víc za akutní i následnou péči. O konkrétních částkách bude Němeček jednat ve středu se zástupci nemocnic. Zubaři mají podle návrhu mít víc o dvě procenta, stoupnou úhrady za plomby. Zubaři dopady vyhlášky propočítávají.

„Musím říct, že pan prezident Kubek bojoval jako lev, a já si myslím, že samozřejmě všechna očekávání nebyla naplněna, nicméně za sebe mám zcela čisté svědomí, že jsme velmi výrazně vyšli tomuto segmentu vstříc,“ řekl ministr. Na dnešní jednání přizval i ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeňka Kabátka, s nímž dopady návrhů konzultoval.

Ambulantním specialistům stoupnou příjmy díky navýšení ceny práce. Němeček proto trval na zachování určité formy regulací. Dojednaný model vychází z toho, že pokud ambulantní specialista bude mít výrazně víc nákladných pacientů, hranicí je pětinásobek průměrné úhrady, pojišťovna automaticky rozdíl zaplatí.

Kubek k tomu uvedl, že tříprocentní nárůst úhrad pro ambulantní specialisty není optimální, očekávání byla podle něj vyšší. Připomněl, že regulace musejí vyhovět rozhodnutí Ústavního soudu, že péče o nákladné pacienty, kteří péči potřebují, musí být zaplacena.

„Navrhoval jsem spíš mechanismus jakýchsi smírčích řízení, kdy by lékař vyjednával s pojišťovnou o tom, zda překročení průměrných nákladů je důvodné, či není,“ vysvětlil. Pokud by pojišťovna nemohla prokázat, že překročení nákladů je účelové, musela by je zaplatit. „Uvidíme, co řeknou lékaři, co řeknou právníci, jestli rozpor s rozhodnutím Ústavního soudu je tak veliký, že bude stát za to jít do nějakého dalšího pokusu dávat úhradovou vyhlášku k Ústavnímu soudu,“ dodal.

Nynější návrh vyhlášky odmítá i Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS). Vadí jí hlavně regulace. Není prý ani možné zdravotníkům v domovech pro seniory, pacienty s demencí či postižené zvýšit výdělky o slibovaných pět procent.

Ohodnoťte tento článek!