Ambulantní specialisté mají nové vedení

Titulní obrázek

O víkendu proběhl sjezd Sdružení ambulantních specialistů. Na něm došlo k obměně celého vedení, novým předsedou se stal Zorjan Jojko, do funkce čestného předsedy byl zvolen Pavel Tautermann. Ambulantní specialisté na sjezdu jednali také o úhradových pravidlech navržených Ministerstvem zdravotnictví pro rok 2009 i o současné reformě zdravotnictví…

Sdružení ambulantních specialistů (SAS) si na víkendovém sjezdu zvolilo nové vedení. „Pro mě je to známka toho, že se členská základna vyjádřila v tom smyslu, že do této chvíle fungujeme správně a potvrdila kontinuitu,“reagoval na dotaz Zdraví.Euro.cz předseda sdružení Zorjan Jojko. Dodal, že zůstalo zhruba sedmdesát procent členů původních a třicet bylo obměněno.

Na sjezdu se vedle změny ve vedení SAS vedly debaty o aktuálních otázkách zdravotnictví. Nejdříve se hodnotilo uplynulé období a poté probíhaly dvě debaty, jedna se zástupci pojišťoven, druhá se zástupci ministerstva zdravotnictví. „Asi nejvíce se diskutovalo s náměstky na téma novel zákonů, také proběhla debata o úhradách. S pojišťovnami jsme zase hovořili o projektu řízené péče, zejména zda začnou v úhradách zobecňovat kvalitu,“ dodal Jojko.

Specialisté například po diskusi o úhradových pravidlech vyzvali ministerstvo zdravotnictví, aby pro ně na rok 2009 zachovalo minimálně 8-10% meziroční navýšení. „To, co nám nabídlo ministerstvo není úplně nejhorší, nehodláme proti tomu nějakým způsobem vystupovat, ale mohlo by to být lepší,“ vysvětloval Jojko. Zároveň se specialisté ostře vyjádřili proti jakýmkoli změnám v systému vybírání regulačním poplatků, které by znevýhodňovaly zdravotnická zařízení soukromých ambulantních specialistů . „Včetně takové změny, která by znamenala, že by zdravotnická zařízení vybírala poplatky pro zdravotní pojišťovny,“ píše SAS ve svém prohlášení.

Reforma zdravotnictví

Debata se vedla i o současné reformě zdravotnictví, specialisté vyzvali radu, aby se angažovala v připomínkování návrhu zákona o zdravotnických službách. V něm žádají zejména maximální vyjasnění účelu a obsahu tzv. katalogu služeb, který má v budoucnu nahradit seznam výkonů. Prosazují také, aby byla maximálně snížena výše navrhovaných pokut.

Specialisté zároveň vyjádřili podporu dosavadnímu protestu rady sdružení proti záměru Ministerstva zdravotnictví a SÚKLu změnit kompetence lékárníku v České republice v tom smyslu, že by prováděli jakákoli vyšetření, na základě kterých by pak mohli sami bez konsultace s lékařem indikovat výdej léků, nebo měnit typ vydaných léků. „Sjezd je toho názoru, že vzdělání farmaceuta a lékaře má zcela jiný obsah a jakékoli bagatelizování rozdílů v jejich erudici považuje za hazard se zdravím i životy pacientů.“

Sjezd zvolil pro další volební období
MUDr. Zorjana Jojka do funkce předsedy SAS ČR,
MUDr. Marii Duřpektovou do funkce výkonného místopředsedy SAS ČR,
MUDr. Jana Šťastného do funkce místopředsedy – správce SAS,
MUDr. Ivana Juliše do funkce pokladníka SAS.
Sjezd zvolil :
Radu SAS ČR ve složení: MUDr. František Plhoň, MUDr. Eugen Příbáň, MUDr. Vladimír Medek, MUDr. Jiří Nedělka, MUDr. Marta Červenková, MUDr. Jan Šmejkal, MUDr. Andrea Vocílková, MUDr. Václav Šupík, MUDr. Luboš Berka.
Ambulantní specialisté mají nové vedení
Ohodnoťte tento článek!