Ambulantní specialisté: Přeregistrace není potřebná

Zorjan Jojko

Sdružení ambulantních specialistů ČR vyzývá poslance, aby na dnešní schůzi zabránili schválení pozměňovacího návrhu poslance Marka Šnajdra (ODS) k § 121 návrhu zákona o zdravotních službách. Podle ambulantních specialistů by pozměněný paragraf v praxi znamenal, že by všem dosud fungujícím zdravotnickým zařízením vznikla povinnost žádat o novou registraci.

Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) považuje obsah pozměňovacího návrhu k § 121 za ztrátu svých dříve nabytých práv a prostřednictvím dnes zaslaného otevřeného dopisu poslancům připomíná svůj nesouhlasný postoj z roku 2007, kdy byla k návrhu zahájena diskuze.

„Máme za to, že neexistují důvody, proč by se měla všechna zdravotnická zařízení paušálně přeregistrovat, když nedochází ke změně registrujícího orgánu a ani jiné na straně zdravotnického zařízení a 99% všech dokumentů, jejichž odeslání Krajskému úřadu vidíme jako smysluplné, již Krajský úřad má, přičemž nové doklady (tj. potvrzení o členství v komoře a o zdravotní způsobilosti) není problém dodat i jinou formou,“ argumentuje předseda SAS Zorjan Jojko.

Filipiová i Heger návrh odmítli

Jako další argument SAS v dopise uvádí i dřívější zamítnutí návrhu bývalou ministryní Danielou Filipiovou (ODS) a následně i současným ministrem Leošem Hegerem (TOP09).

„O tom, že tato přeregistrace není potřebná, jsme nejen na základě argumentu, že už jeho samotné projednávání může znamenat významnou radikalizaci postojů nejen soukromých lékařů v ČR, přesvědčili již ministryni ing. Arch. Filipiovou (ta nejdříve nechala příslušné ustanovení vypustit a následně celý návrh zákona stáhla z projednání v PSP ČR) a později i tým ministra doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., který je autorem formulace užité v samotném návrhu zákona, jenž máte k dispozici jako sněmovní tisk 405/0,“ uvádí v otevřeném dopise Jojko.

Závěrem dopisu SAS poslance vyzývá, aby nepřipustili „zcela zbytečné znejistění existence zdravotnických zařízení“, a aby se při projednávání pozměňovacího návrhu přiklonili k původní, obecně akceptovatelné formulaci (uvedené ve sněmovním tisku 405/0 – ZDE), která prošla řádným připomínkovým řízením.

Ambulantní specialisté: Přeregistrace není potřebná
Ohodnoťte tento článek!