Ambulantní specialisté se brání: platy jsme sestrám navýšili

sestra

Ambulantní specialisté odmítají tvrzení České asociace sester, že jsou to právě oni, kdo nepřistoupili na slibované zvyšování mezd pro zdravotní sestry. „Ambulantní specialisté platy sestrám navýšili. Někteří dokonce více, než odpovídalo tomu, co k danému účelu reálně dostali od zdravotních pojišťoven,“ reagoval na dotaz Zdraví.Euro.cz předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Česká asociace sester tvrdí, že se u praktických lékařů a ambulantních specialistů zdravotním sestrám mzdy téměř nezvedly. Je to skutečně tak?

Podle mých informací ambulantní specialisté (asi nemohu říci, že všichni, ale jistě valná většina) platy sestrám navýšili. Někteří dokonce více, než odpovídalo tomu, co k danému účelu reálně dostali od zdravotních pojišťoven. Osobně souhlasím s tím, že mají zdravotní sestry plné právo být nespokojeny s výší svých příjmů. Stačí zkusit jejich průměrné platy srovnat s příjmy pracovníků s odpovídajícím vzděláním nebo pracovním zatížením v jiných odvětvích českého hospodářství.

Z jakého důvodu se tedy sestry domnívají, že k navýšení nedošlo?

Možnou příčinu toho, proč si mohou sestry myslet, že k navýšení nedošlo, respektive došlo jen málo, vidím spíše v tom, že nemusí všechny vědět, že:

– když MZ minulý rok slibovalo finanční dotaci na navýšení platů, hovořilo vždy o celkové částce včetně všech odvodů (tj. zdravotního a sociálního pojištění a všech složek daní). Přeci ale platí, že rozhodnete-li se dát 1,- Kč na plat pracovníka, pohltí z toho přibližně 50 haléřů právě ty povinné odvody a reálně „na ruku“ ten pracovník dostane jen padesátník.

– jen menší část zdravotních pojišťoven splnila před rokem slib daný ministryni a aspoň nějaké peníze na „stabilizaci počtu středního zdravotnického personálu“ poslala. Částky, které jsme k tomuto účelu obdrželi, odpovídaly nakonec jen zlomku toho, co bylo slíbeno a o čem jsme si mohli přečíst v mnoha novinách.

– úhradová vyhláška pro rok 2010 sice v segmentu ambulantních specialistů počítá s navýšením platů sestrám – k tomuto účelu byla navýšena hodnota bodu o 2 haléře. Většina zdravotních pojišťoven nám ale platí zálohově a tyto zálohy mají dle stejné vyhlášky výši 100% plateb za rok 2008. Ty dva haléře navíc tedy dostanou zdravotnická zařízení až v rámci vyúčtování, tedy za 1. pololetí někdy v prosinci 2010 a za 2. pololetí až někdy během května 2011.

– v rámci finanční krize zdravotní pojišťovny v poslední době velmi zintenzivnily hlídání všech limitů a v nebývale velké míře uplatňují regulační srážky hlavně za předpis léků a vyžádané péče. Taková srážka může pro zdravotnické zařízení znamenat postih odpovídající až 15% jeho obratu u dané zdravotní pojišťovny. Asi je třeba počítat s tím, že bude-li některé zdravotnické zařízení takto výrazněji pokutováno, nebude mít volné finanční prostředky nejen na navýšení platů nejen sestrám.

Přes tato nesporná fakta ale trvám na tom, že řada ambulantních specialistů již platy sestrám navýšila.

Zaznamenali jste skutečně, že by sestry odcházeli do fakultních nemocnic? Máte oproti loňskému roku větší problémy s nedostatkem sester?

Nedostatek kvalifikovaných zdravotních sester v ČR registrujeme již několik let. Nevím ale, že by během loňského roku došlo v tomto k nějaké skokové změně. Také nemám informace o jejich přesunu ze soukromé sféry do sektoru státního.
Faktem ale je, že mnoho let registrujeme v systému českého zdravotnictví nerovnost v přístupu k finančním prostředkům podle typu vlastnictví zdravotnického zařízení. Státní a krajská jsou opakovaně dotována ze státního či veřejných rozpočtů, zatímco soukromá mají prakticky 100% svého příjmu jen od zdravotních pojišťoven. A to bez ohledu na to, že i v jejich péči jsou pacienti, kteří do těch všech rozpočtů také přispěli. Tato nerovnost pak může znamenat i rozdílné možnosti v platovém ohodnocení pracovníků, čehož jen logickým důsledkem bude následný posun motivací lidí pracovat v různých typech zdravotnických zařízení opět a jen dle toho, kdo je jejich vlastníkem nebo provozovatelem.

Domníváte se, že opatření ministerstva řeší problematiku s nedostatkem sester?

Snahu současného vedení ministerstva zdravotnictví se touto problematikou zabývat vnímám pozitivně a to ačkoli za jediný účinný nástroj ze všech jím použitých považuji až letošní navýšení hodnoty bodu. A lhostejno, že se reálně tento krok začne projevovat až na konci roku 2010. Na druhou stranu se ale přiznám, že mi vadí, že ani současné vedení ministerstva neřeší otázku ocenění práce sester opravdu systémově, tj. reálnou změnou ohodnocení jejich práce v seznamu výkonů.

Ohodnoťte tento článek!