Analýza soc. dem.: za platby pacienti nic nezískávají

Titulní obrázek

„ČSSD udělala analýzu regulačních poplatků ve zdravotnictví. Z ní vyplynulo, že za platby pacienti nezískávají žádnou novou hodnotu,“ řekl Právu David Rath, stínový ministr zdravotnictví ČSSD. „Poplatky sice na jedné straně zvýší příjmy zdravotnictví zhruba o 4 mld. Kč (což je asi 1,7 % ročních výdajů na zdravotnictví), vyvolají však značné dodatečné náklady,“ dodal Rath…

„ČSSD udělala analýzu regulačních poplatků ve zdravotnictví. Z ní vyplynulo, že za platby pacienti nezískávají žádnou novou hodnotu,“ řekl Právu David Rath, stínový ministr zdravotnictví ČSSD

Poplatky sice na jedné straně zvýší příjmy zdravotnictví zhruba o 4 mld. Kč (což je asi 1,7 % ročních výdajů na zdravotnictví), vyvolají však značné dodatečné náklady spojené s:

nemocnými pacienty, kteří z „úsporných“ důvodů vynechají návštěvu u lékaře

léčením dalších osob, které neléčený pacient eventuálně nakazí.

„Úspory“ ve zdravotnictví dosažené pozdější či třeba vůbec žádnou návštěvou pacienta u lékaře tak mohou být několikanásobně převýšeny těmito dodatečnými náklady. Nemluvě o ztrátách hodnoty nevyčíslitelné penězi – zdraví pacientů.

Kdo na regulaci vydělá

Před zavedením systému regulačních poplatků byly u jednotlivých druhů léčiv stanovovány přímo částky připlácené na lék zdravotními pojišťovnami. Nyní při překročení limitu 5000 Kč budou pojišťovny nuceny hradit veškeré náklady na léky. Na velikost těchto finančních částek, plynoucích farmaceutickým firmám, se ovšem již žádná regulace vztahovat nebude.

Vláda, ospravedlňující zavedení zdravotní reformy údajnou nutností úspor, do zdravotního systému vnáší prvek, který naopak umožní nikým a ničím nekontrolovatelný tok finančních prostředků ze zdravotních pojišťoven do farmaceutických firem.

Deficitní hospodaření v některých zdravotních pojišťovnách především v té největší, VZP, se v roce 2006 podařilo srazit a dosáhnout toho, že se v nich akumulují finanční prostředky v řádu několika miliard korun. Nový systém umožňuje tento přebytek, který by mohl být využit na zkvalitnění zdravotní péče pacientů, převést farmaceutickým firmám.

Vyhodnocení poplatků

Poplatky znamenají jen dodatečnou finanční zátěž pro občany platící zdravotní pojištění.

Občané za tyto nové platby nezískávají žádnou novou nadhodnotu, ale pouze dosažitelnost, úroveň a dostupnost, jakož i kvalitu a kvantitu zdravotních služeb, kterou ve stejném rozsahu měli již dávno před zavedením poplatků.

Poplatky jsou v podstatě kompenzací za snížení příjmů zdravotního pojištění v důsledku stanovení horního limitu plateb na toto pojištění. Lze tedy říci, že prostřednictvím regulačních poplatků se všichni občané skládají na snížení plateb na zdravotní pojištění nejbohatším vrstvám.

Přímé zpoplatňování zdravotních služeb je dalším krokem v privatizaci veřejných služeb obyvatelstvu. Stát tím tak uvolňuje „trh se zdravím“ tržním subjektům, jejichž výhradní motivací je zisk, a omezuje garance poskytování veřejných služeb občanům.

Zavedení poplatků do zdravotnictví je jen prvním krokem v likvidaci práva občanů na bezplatnou a rovnou zdravotní péči.

Právo

Analýza soc. dem.: za platby pacienti nic nezískávají
Ohodnoťte tento článek!