Analýza vyvrátila domněnku o vlivu Philipsu na zdraví dětí

Obavy některých lidé, že se na Hranicku rodí v souvislosti s provozem továrny LG. Philips Displays více postižených dětí, se ukázaly liché. Jaroslav Číhal se před časem obrátil na hranické zastupitele, aby prověřili domněnku, že kvůli provozu továrny LG. Philips stoupá nemocnost jejích pracovníků…

Hranice – Obavy Jaroslava Číhala z Velké, že se na Hranicku rodí v souvislosti s provozem továrny LG. Philips Displays více postižených dětí, se ukázaly liché. Číhal se před časem obrátil na hranické zastupitele, aby prověřili domněnku, že kvůli provozu továrny LG. Philips stoupá nemocnost jejích pracovníků a že se na Hranicku rodí více postižených dětí.

Město nechalo na základě jeho podnětu vypracovat analýzu. Výskyt onemocnění u zaměstnanců Philipsu se však nepodařilo zmapovat. “ Na Hranicku se rodí méně dětí s vrozenými vadami než je celorepublikový průměr,“ uvedl ředitel hranické nemocnice Eduard Sohlich.

Hranicko je na tom podle jeho slov dokonce lépe i ve srovnání s průměrem Olomouckého kraje, který je navíc krajem, kde se rodí nejméně postižených dětí v celé republice. Nemocnice zpracovala počty vrozených vad u dětí narozených v hranické nemocnici od roku 1998 do roku 2002.

Za uplynulých pět let se v Hranicích narodilo celkem 2336 dětí, z toho 31 dětí s vývojovými vadami. Ve sledovaném období se pohyboval počet dětí s vrozenými vadami ročně kolem jednoho až 1,8 procenta, což jsou podle šéfa nemocnice vzhledem k malému počtu porodů v místní nemocnici relativně zkreslená čísla.

Z hlediska statistiky je výstižnější srovnání s přepočteným výskytem vrozených vad v České republice na počet porodů v hranické nemocnici. Postižení dětí narozených v místní nemocnici za uplynulých pět let byla různého charakteru.

Nejvíce, u sedmi dětí, byly zaznamenány svalové a kosterní deformity, u šesti dětí vady pohlavních orgánů, u pěti dětí srdeční vady, u čtyř kožní vady, tři děti měly vadu močové soustavy, tři trávicí soustavy, dvě děti rozštěp rtu a patra a u jednoho dítěte zaregistrovali lékaři abnormalitu chromozomů. Výskyt onemocnění u pracovníků firmy LG. Philips se nepodařilo zmapovat. Společnost, která zahájila v Hranicích výrobu barevných televizních obrazovek v roce 2001, městu nebyla při provádění analýzy nápomocna. Mluvčí továrny Vladan Pěnkava tehdy uvedl: “ Lékařské zprávy všech našich zaměstnanců považujeme za důvěrné.“

Naďa Jandová,Olomoucký den, 14.07.2003

Ohodnoťte tento článek!