ANČR: Systém úhrad je pro někoho výhodnější

Prohlášení Asociace nemocnic ČR (ANČR) k vyjádření Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) k návrhu vyhlášky o úhradách na rok 2017 v segmentu lůžkové péče.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ANČR

Vyjádření AČMN k návrhu vyhlášky o úhradách na rok 2017 v segmentu lůžkové péče, dle ujištění zástupců AČMN, údajně není namířeno proti velkým a fakultním nemocnicím, přesto je nutné prezentovat několik připomínek k situaci nemocnic, léčeben a specializovaných ústavů.

Ve stávajícím systému financování, dokud nebude dokončen úspěšně projekt Restart DRG, bude vždy vznikat podezření, že systém je pro někoho výhodnější v určitém spektru zdravotní péče.
V oblasti činnosti velkých a specializovaných nemocnic vznikají problémy hlavně v oblasti finančně náročné a specializované péče, která není plně zaplacena. Není dobře vyřešena zodpovědnost pojišťoven na úhradě specializovaných center a úhradě drahých léků, které přicházejí do české republiky, pacient na ně má nárok, ale u zdravotních pojišťoven jsou zdravotnická zařízení v roli prosebníků, pokud jde o jejich úhradu.

Pokrytí plánovaného a legislativně uzákoněného navýšení platů, které je pro příspěvkové organizace povinné je pro každou organizaci složité, ale každá má jiné podmínky. Značná řada krajských nemocnic, na rozdíl od nemocnic a OLÚ zřizovaných MZ ČR, je provozně dotována, a je tak proti nemocnicím a OLÚ zřizovaných MZ ČR ve značné výhodě, a je tak schopna slib navýšení platů dodržet. Naproti tomu dotace u přímo řízených zdravotnických zařízení není možná. Pokud jde o soukromé nemocnice, pak tyto aplikují zákon o platu, takže nemusí dodržet paušální nárůst a mohou podpořit personál, který se obecně nedostává. Každopádně budou všechna zdravotnická zařízení v příštím roce nucena veškerý nárůst úhrad promítnout do platů.

V příštím roce by měl být naplněn slib o dalším 10 % navýšení mezd ve zdravotnictví. Vzhledem k personálním problémům by bylo asi vhodné platové tabulky rozložit v oblasti nelékařských pracovníků na dvě a to vyšší u pracovníků ve směnném provozu a nižší u ambulantního provozu, nebo snížit 10 % na nižší procento ve prospěch příplatku za směnnost.

Ohodnoťte tento článek!