Ani onkologičtí pacienti nemusí trpět

Během prvního čtvrtletí letošního roku realizovala agentura IRBIS ve spolupráci s vedením Arcus-onko centra Česká Lípa výzkum kvality života žen s rakovinovým onemocněním prsu. Bylo osloveno celkem sedm set nemocných žen a byly požádány o anonymní vyplnění dotazníku… Výsledky ukázaly, že nejvíc je tížila únava, pak pocit bezmoci a úzkosti a na třetím místě bolest…

Zhoubné nádory jsou v Česku druhou nejčastější příčinou smrti. Vyjádřeno v číslech – každého čtvrtého občana postihne onkologické onemocnění. Zhoubný nádor provází silné emotivní zatížení, které je dáno do značné míry bolestí.

„Strach z bolesti je u onkologických pacientů velice silný a to i přesto, že v současné době není většinou nutné, aby pacienti trpěli,“ řekl doktor Jiří Vorlíček z FN Brno Bohunice.

Co ukázal výzkum

Během prvního čtvrtletí letošního roku realizovala agentura IRBIS ve spolupráci s vedením Arcus-onko centra Česká Lípa výzkum kvality života žen s rakovinovým onemocněním prsu. Bylo osloveno celkem sedm set nemocných žen a byly požádány o anonymní vyplnění dotazníku. Návratnost byla vyšší než šedesát procent.

Ženy měly především uvést důležitost jednotlivých problémů, s kterými se při své nemoci potýkaly. Výsledky ukázaly, že nejvíc je tížila únava, pak pocit bezmoci a úzkosti a na třetím místě bolest. Až pak následovaly zhoršená finanční situace, narušené sociální kontakty, nevolnost, intimní problémy.

Proč nemocní zbytečně trpí

Způsob léčby chronické onkologické bolesti zásadné ovlivňuje kvalitu života pacienta. „I pacient, který trpí neléčitelným nádorovým onemocněním, může, pokud je adekvátně léčen, prožít velice kvalitní zbytek života,“ tvrdí Vorlíček. Podle jeho slov se nevyléčitelně nemocní bojí spíše utrpení než smrti, a také myslí častěji na kvalitu života než na jeho konec.

„Velice alarmující je vysoké procento onkologických pacientů, u nichž je bolest špatně léčena,“ přiznává Vorlíček. “ V České republice je to kolem osmdesáti procent, ve vyspělých státech o polovinu méně,“ upřesnil.

Podle Vorlíčka je nesmírně důležité rozlišovat mezi nesnesitelnými a nezvladatelnými bolestmi. Mnoho nesnesitelných bolestí je možno při správně vedené léčbě zvládnout. Pouze pět procent nelze odstranit běžnou léčbou.

Proč jsou opioidy tabu?

Léčba bolesti není u nás společenskou prioritou, není ani v popředí zájmu zdravotnického personálu, který často není v problematice léčby bolesti dostatečně vzdělán. Bohužel je nutno konstatovat, že léčba bolesti je poměrně zanedbávanou oblastí. Pro ilustraci, téměř šedesát procent praktických lékařů nemá vyzvednuté zvláštní recepty nutné pro předepisování opioidů – léku nutných pro léčbu závažných bolestí, nemluvě o jejich využívání.

„Jestli si stěžujete na bolest a váš lékař vám odpoví, že s vaší bolestí se nedá nic dělat, chce to vyměnit lékaře,“ radí doktor Vorlíček.

Marta Pawlicová, Večerník Praha, 11.7.2001

Ohodnoťte tento článek!