Anketa: Neutrpí léčbou cizinců péče o české pacienty?

otazník

Na otázku odpovídají ředitelé vybraných českých nemocnic.

JAROSLAVA KUNOVÁ, ředitelka FN Plzeň a předsedkyně Asociace (velkých) nemocnic: Příliš se nechystáme. Myslím si, že Češi se za péčí do zahraničí nepohrnou a nebude to ani opačně. Už nyní tu možnost měli. Možná že to bude častější v ambulantní péči. Kdybychom chtěli cizince na plánovanou péči přijímat, museli bychom se na to i jazykově připravit.

VLADIMÍR DBALÝ, ředitel Nemocnice Na Homolce, Praha: Naše nemocnice již cizince léčí, v naprosté většině případů se však nejedná o plánované operace. Specializujeme se na léčbu nemocí kardiovaskulárních a neurologicko-neurochirurgických, provádíme operace srdce, velkých tepen, mozku, míchy a páteře, a pokud budou chtít cizinci našich služeb využít, jsme schopni jim nabídnout vysoký evropský standard nemocnice akreditované JCI. Rozsahu péče o české pacienty v naší nemocnici by se to nijak nedotklo.

ROMAN KRAUS, ředitel FN Brno-Bohunice: Snad každé zdravotnické zařízení vítá možnost poskytovat péči solventním cizincům. Vesměs se jedná o tzv. samoplátce, to znamená klienty, kteří zaplatí za svou péči přímo. Platba tak není závislá na smlouvách a úhradách z našich zdravotních pojišťoven. Péče o české pacienty tím neutrpí – ani nemůže. Naopak příjmem plateb od samoplátců se zvyšují možnosti uspokojit potřeby nemocnice.

EDUARD SOHLICH, ředitel Nemocnice Hranice a předseda Asociace českomoravských nemocnic (sdružuje malé nemocnice): Vydáváme na zdravotnictví v průměru dvakrát méně finančních prostředků na obyvatele než původní státy EU. Možnost léčby jejich obyvatel u nás a následná úhrada poskytnuté péče tuto nedobrou skutečnost může prakticky zviditelnit. Nepředpokládám však, že by to našemu podfinancovanému zdravotnictví reálně pomohlo. Zdravotní turistika sice bude existovat, ale celkové počty ošetřených pravděpodobně nebudou v souhrnném počtu natolik významné, aby podstatně ovlivnily ekonomiku našich zdravotnických zařízení nebo zásadně zhoršily dostupnost péče pro naše občany.

ROMAN PRYMULA, ředitel FN Hradec Králové: Osobně nepředpokládám, že by došlo k prudkému nárůstu zahraničních pacientů. Nová směrnice Evropské unie by zneužívání péče v zahraničí měla limitovat tím, že v případně nákladnějších léčebných procedur bude vyžadována předchozí autorizace a péče bude hrazena jen do výše úhrady v mateřském státě. To vše by mělo nárůst zájemců o péči v zahraničí udržet pod kontrolou. Jejich počet poskytování péče pro české pacienty nepochybně neohrozí.

Ohodnoťte tento článek!