Antimonopolní úřad potrestal Krajskou zdravotní: téměř milionem

peníze, eura

Ústecká Krajská zdravotní musí za chyby v tendrech zaplatit 900 tisíc korun. Antimonopolní úřad ji potrestal za nesprávný postup při výběrovém řízení v předpokládaném objemu téměř 50 milionů korun.

Zařízení podle ÚOHS chybovalo v tendru na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů a v zakázce na šicí materiály. Krajská zdravotní s verdiktem ÚOHS nesouhlasí a podala proti němu rozklad.

„Proti všem výrokům rozhodnutí ÚOHS (Orgánu dohledu) podala KZ v zákonné lhůtě podrobný rozklad. Krajská zdravotní navrhuje, aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí Orgánu dohledu v plném rozsahu zrušil,“ uvedl mluvčí zařízení Jiří Vondra.

Orgán dohledu krajské zdravotní vytýká, že nedodržela postup stanovený zákonem, když neprodloužila lhůtu pro podání nabídek, ačkoliv provedla úpravy v uveřejněném vyhlášení.

„Povaha provedené úpravy měla podstatný vliv na zpracování nabídky, a to jak z hlediska její úplnosti, tak i z hlediska jejího hodnocení,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Potenciální uchazeči o zakázku podle něj neměli časový prostor pro zvážení své účasti v zadávacím řízení a pro případné zpracování a podání kvalifikované nabídky, která by mohla konkurovat nabídce podané vybraným uchazečem.

Netransparentní postup

V postupu Krajské zdravotní ÚOHS našel i další chyby. Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah v souladu se zadávacími podmínkami.

Také neodůvodnil přiřazení konkrétních hodnot u dvou dílčích hodnotících kritérií a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedl popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním.

„Úřad považuje postup zadavatele za netransparentní,“ dodal Rafaj. Tendr vyhrála společnost B.Braun medical.

Orgán neposoudil záležitost správně, brání se Krajská zdravotní

V prvním případu udělení pokuty se jednalo o zakázku s názvem „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní, a. s.“ Za chyby v ní dostala společnost pokutu 700 tisíc korun. Ve druhém případě potrestal úřad nemocnici pokutou 200 tisíc korun.

„KZ již v září 2010 poskytla argumentačně precizní a vyčerpávající zdůvodnění oprávněnosti a transparentnosti svého postupu při posouzení nabídky vybraného uchazeče. Toto zdůvodnění však Orgán dohledu nikterak nebral v potaz a nijak se s ním v odůvodnění svého pozdějšího rozhodnutí nevypořádal. KZ přitom zvolený postup shledává jako jediný možný, aby dostála dikci zákona o veřejných zakázkách a požadavku transparentnosti,“ brání se Krajská zdravotní.

Závěry Orgánu podle ní vycházel z nesprávného posouzení věci.

Antimonopolní úřad potrestal Krajskou zdravotní: téměř milionem
Ohodnoťte tento článek!