Apel kraje k lázeňství byl úspěšný

léčebné lázně v ČR

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh vyhlášky na personální zabezpečení zdravotních služeb, který mimo jiné obsahuje také požadavky na množství zdravotnického personálu v lázeňských zařízeních.

Proti návrhu se ohradil Svaz léčebných lázní České republiky, protože požadavek vyhlášky na počet zdravotnických pracovníků v oblasti lázeňské rehabilitační péče je podle svazu nadhodnocený a pro lázně by bylo velmi obtížné potřebný personál vůbec sehnat.

O svých výhradách Svaz léčebných lázní ČR informoval také vedení Karlovarského kraje.
„Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotnictví odvozoval počet zdravotnických pracovníků od celkového počtu lůžek lázeňského zařízení. Jenže například v dětských léčebnách jsou tato lůžka až z poloviny obsazena rodiči, kterým není poskytována zdravotní péče. Není tedy možné vztahovat počet personálu k lůžkům, u nichž se s poskytováním této péče nepočítá,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný (ČSSD).

Vzhledem k tomu, že byl Karlovarský kraj osloven ministerstvem k připomínkování návrhu vyhlášky, připojil se po dohodě s prezidentem Svazu léčebných lázní ČR Eduardem Bláhou v rámci připomínkového řízení k námitkám svazu.

„Navrhli jsme, aby se počty zdravotnických pracovníků odvíjely od obsazených lůžek, tak abychom poskytovatele zdravotních služeb nezatěžovali náborem nových pracovníků, kteří pak nebudou mít koho léčit a ošetřovat,“ uvedl hejtman a dodal, že připomínku MZ ČR akceptovalo.

„Počet zdravotníků bude vztažen pouze k počtu těch lůžek, která jsou určena a využívána pro poskytování zdravotní lázeňské léčebněrehabilitační péče,“ uzavřel hejtman Novotný.

Ohodnoťte tento článek!