Aplikace nového zákona o léčivech

Titulní obrázek

Od letošního ledna platí nový zákon o léčivech. Nová legislativa zohledňuje veškeré právní předpisy Evropské unie týkající se oblasti léčivých přípravků. Dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz k praktické aplikaci tohoto zákona zodpověděl Mgr. Libor Štajer z advokátní kanceláře K.M.V.S…

Od letošního ledna platí nový zákon o léčivech. Nová legislativa zohledňuje veškeré právní předpisy Evropské unie týkající se oblasti léčivých přípravků.

Dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz k praktické aplikaci tohoto zákona zodpověděl Mgr. Libor Štajer z advokátní kanceláře K.M.V.S.

Rozumím dobře novému zákonu, když se domnívám, že fakticky znemožňuje výdej léků a očkovacích látek nakoupených v lékárně či od distributorů v ordinacích praktických lékařů?

Lékaři jsou oprávněni k výdeji léků jen za podmínek stanovených zákonem o léčivech (obvykle v rámci zdravotnického zařízení), v rámci ordinace praktického lékaře je možno mít k dispozici léčivé přípravky jen v rámci tzv. pohotovostního kufříku.

Kdy bude možné používat elektronický recept?

Používat elektronický recept je možné od 1.1.2008, kdy začal být účinný nový zákon o léčivech. Podrobnosti stanoví vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

Můžeme řešit povinnost označovat cenou všechny léky určené pro výdej(na lékařský předpis i volněprodejné léky) každodenním vytištěním ceníku léčiv,který bude k dispozici pro pacienty v lékárně.Případně volně přístupnou PC obrazovkou s cenami léku v el.podobě ? (tyto formy byly prozatím dostatečné i pro kontroly ČOI).

V této věci by měla v nejbližších dnech nabýt účinnosti vyhláška o správné lékárenské praxi a dá se předpokládat, že na ní bude navazovat novelizovaný pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který by tuto věc specifikoval. Prozatím se doporučuje označit štítkem s cenou alespoň jedno balení od každého druhu léčivého přípravku a nechat k dispozici aktualizovaný tištěný ceník. Pokud chcete používat k informacím o cenách prostředky výpočetní techniky, pak je vždy užijte spolu s tištěným ceníkem, a to z důvodu, že ne každý spotřebitel (pacient) umí s počítačem zacházet, tak aby se každý měl možnost s cenou seznámit.

Případné další dotazy zasílejte na adresu:

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Aplikace nového zákona o léčivech
Ohodnoťte tento článek!