Asociace krajských nemocnic by mohla fungovat od ledna 2011

ruce, ruka, dohoda, smlouva,

Do konce roku by mohla vzniknout asociace krajských nemocnic. Hejtmani s touto myšlenkou přišli téměř před rokem v Litomyšli, nový subjekt by měl zastřešovat zdravotnická zařízení patřící krajům, aby měly lepší pozici při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami a státními úřady.

Důležité však je, aby do něj vstoupily nemocnice ze všech krajů, řekl ČTK místopředseda Asociace krajů ČR Jiří Běhounek.

„Je to jedna z možností, jak stmelit krajská zařízení, protože v systému si stojí trochu jinak než státní nemocnice, což kritizuje i Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD a Evropská unie. Musí být ale zastoupena alespoň část nemocnic ze všech krajů,“ uvedl Běhounek. Podle jeho informací některé nemocnice patřící krajům k myšlence přistupují spíše „vlažně“.

Kraje již dostaly stanovy asociace k připomínkování a předpoklady pro zakladatelskou smlouvu. „Ve chvíli, kdy se domluví nemocnice, neboť ty musí asociaci založit, podáme to k zápisu. Zda je k tomu vůle, si ujasníme 17. června na jednání komise pro zdravotnictví rady Asociace krajů,“ uvedl Běhounek. Fungovat by nová organizace mohla od 1. ledna 2011.

Plán ustavení asociace krajských nemocnic kritizovaly v minulostí jiné organizace sdružující zdravotnická zařízení. Podle Asociace nemocnic ČR (ANČR), která sdružuje velké nemocnice bez ohledu na zřizovatele, by to bylo tříštění sil a zbytečné utrácení peněz za další organizaci. Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) zastřešující převážně střední a malé nemocnice zase prohlašovala, že jedná v dohodovacích řízeních i za některé krajské nemocnice a prosazují jejich zájmy. „Obě cítí, že by to mohla být poměrně výrazná vyjednávací konkurence. ANČR dosud měla na určité věci v jednání s pojišťovnami monopol díky podpoře státu, AČMN zase jako reakci oživila dosud nepracující krajskou sekci, zatím ale bez výsledku,“ uvedl Běhounek.

Podle hejtmanů by nová asociace mohla zastupovat nemocnice s více než polovinou vykázaných zdravotnických výkonů. Měla by tak mít na trhu dominantní postavení.

Ohodnoťte tento článek!