Asociace nemocnic by měla začít fungovat od ledna 2011

Asociace krajských nemocnic by měla začít fungovat od ledna 2011. V Liberci se na tom včera dohodli členové komise pro zdravotnictví Asociace krajů ČR.
Zájmové sdružení právnických osob má posílit pozici krajských nemocnic při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami i státními úřady.

„Vznikem asociace by se měli na svém nejbližším zasedání zabývat hejtmani, samotné sdružení by mělo být založeno do konce roku,“ řekl liberecký radní pro zdravotnictví Pavel Novák.
„Krajské nemocnice mají podobné problémy, přestože jejich organizace je různá. Sdružení by mělo zajistit společný postup při jejich řešení a prosazování společných zájmů,“ poznamenal Novák.
Cílem celého projektu je podle něj zvýšení úrovně nemocnic i péče o pacienty a také vzájemná výměna informací. „Řada nemocnic je již členy nějakých asociací, to ale nebrání tomu, aby se spojily v krajské asociaci,“ dodal Novák.

„Aktivitu krajských nemocnic bereme na vědomí,“ řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň. Podotkl, že tyto nemocnice spravují kraje, ministerstvo nad nimi pravomoc nemá. Podobně se vyjádřili i zástupci zdravotních pojišťoven.

Podle nich asociace zatím není členem dohodovacího řízení, v němž se domlouvají pojišťovny s lékaři a nemocnicemi na cenách zdravotní péče. Pojišťovny tedy zatím nemají na co reagovat.

Vznik sdružení

S myšlenkou vzniku asociace nemocnic přišli hejtmani téměř před rokem. Asociace by podle nich mohla zastupovat nemocnice s více než polovinou vykázaných zdravotnických výkonů. Měla by tak mít na trhu dominantní postavení. „Důležité však je, aby do ní vstoupily nemocnice ze všech krajů, členství by mělo být pro nemocnice povinné,“ řekl místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Podle něj je asociace jednou z možností, jak stmelit krajská zařízení. „V systému si stojí jinak než státní nemocnice, což kritizuje i Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD a Evropská unie,“ uvedl Běhounek.
Asociace by měla podle Běhounka vzniknout bez ohledu na to, jak se nová vláda postaví k reformě zdravotnictví.

Řešení problémů

„Řešení problémů zdravotnictví není úkolem na jedno volební období, asociace krajských nemocnic by měla být partnerem vlády při jednání o budoucnosti zdravotnictví,“ řekl Běhounek. Řešit je podle něj třeba nejen otázku financování nemocnic, které by umožnilo zlepšit mzdy lékařů a dalo prostor k jejich dalšímu rozvoji. „Řešit musíme i vzdělávání lékařů, jejich nedostatečné ohodnocení a odchody do zahraničí,“ poznamenal Běhounek.

Plán ustavení asociace krajských nemocnic kritizovaly v minulostí jiné organizace sdružující zdravotnická zařízení. Podle Asociace nemocnic ČR (ANČR), která sdružuje velké nemocnice bez ohledu na zřizovatele, by to bylo tříštění sil a zbytečné utrácení peněz za další organizaci. Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) zastřešující hlavně střední a malé nemocnice zase prohlašovala, že jedná i za některé krajské nemocnice a prosazuje jejich zájmy.

Ohodnoťte tento článek!